Datum: 25-10-2021 - 05:34
30
jun
'15

College blijft tegen permanent wonen op Sollasi

Tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 4 maart hield de inspreker de heer Kettenis, voorzitter van STIBED, (Stichting Belangenbehartiging eigenaren & bewoners Duinschooten 12) nog een laatste betoog. Stibed had daarvoor, in het kader van de procedure...

om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan voor het Oosterduinse Meer, een principeverzoek ingediend. ln dit verzoek vraagt STIBED de gemeenteraad om een ontheffing op te nemen in het bestemmingsplan om voor bepaalde personen, en groepen van personen met een gedoogbeschikking, permanent wonen mogelijk te maken.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer op 4 maart gaven commissieleden aan de discussie toch nog op een later tijdstip voort te willen zetten. Ten behoeve van deze discussie heeft men het college verzocht om een notitie op te stellen. Deze wordt nu behandeld in de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond 1 juli.

Het college heeft zoals te doen gebruikelijk al een standpunt ingenomen (zie hieronder), de discussie en een eventuele beslissing zal in de commissievergadering of in de komende gemeenteraadsvergadering genomen gaan worden.

Standpunt college van B & W Noordwijkerhout:
Afgezien van het feit of het juridisch mogelijk is om voor bepaalde personen of groepen van personen een gedoogbeschikking op te nemen, zijn en blijven wij van mening dat permanent wonen op het recreatiepark in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Wij vinden toerisme binnen de gemeente belangrijk. Een deel van de voor het toerisme beschikbare recreatiemogelijkheden bestaat uit de verblijfsrecreatie, waaronder het verblijven in recreatiewoningen.  De mogelijkheden om deze recreatieve voorzieningen uit te breiden zijn beperkt, waardoor zuinig dient te worden omgesprongen met bestaande voorzieningen.

Dit kan onder meer door de recreatieve bestemming zo goed mogelijk te handhaven. Wij zijn van mening dat net zoals aan een reguliere woning groot onderhoud noodzakelijk is om de woning kwalitatief weer te laten voldoen aan de hedendaagse eisen, ook geïnvesteerd zal moeten worden in het park en de recreatiewoningen in het bijzonder (keuken, badkamer, kozijnen).

De recreant zal dan naar verwachting het park, gelet op de uitstekende ligging nabij historische steden, duinen, kust en recreatieplas, weer weten te vinden.

Foto BON.