Datum: 28-09-2023 - 01:00
25
jun
'15

5 appartementen in voormalig gebouw Paspartoe op de Kerkstraat. (update)

In 2014 werd bij de aanvraag al meteen duidelijk dat het voormalige pand van Paspartoe aan de Kerkstraat omgebouwd zou worden tot 5 appartementen. Het college en de raad gaf destijds toestemming om de winkelbestemming te veranderen in een woonbestemming...

Op dit moment is men druk doende om het pand te verbouwen tot 5 appartementen. De heer Van Berkum van Groenlinks gaf in de commissievergadering Ruimte en Wonen aan, dat het gerucht nog steeds gaat dat er mogelijk 50 arbeidsmigranten in het pand komen te wonen en stelde hij de vraag aan het college of dat dan wel wenselijk is.

Wethouder De Jong gaf aan de eigenaar van het pand ook eigenaar is van een uitzendbureau van arbeidsmigranten en dat de gemeente geen zeggenschap heeft wie er komen te wonen. Wel gaf hij aan dat er maximaal rond de 15 mensen kunnen wonen en dat met de eigenaar duidelijk is afgesproken dat het geen hotel/logies functie heeft. De bestemming heeft een permanente woonfunctie en kunnen er straks 5 huishoudens wonen.

Het gerucht van 'mogelijk 50 bewoners' kan dus volgens de wethouder hiermee ontzenuwd worden. Op een volgende vraag van Van Berkum gaf de wethouder ook aan dat de plannen voor een mogelijke bouwlocatie voor arbeidsmigranten op de Molenweg. De onderhandelen daarover bevinden zich volgens de wethouder nog in een heel pril stadium en hij kan daar nog niets concreets over zeggen.