Datum: 27-10-2021 - 00:03
25
jun
'15

Bestrijding blauwalg Oosterduinse meer pas in 2016.

In de gemeenteraadsvergadering van juli 2014 deelde de wethouder De Jong mee dat het nieuwe college werk ging maken van de ieder jaar weer terugkerende blauwalg in het Oosterduinse meer (Comomeer) Het college besloot toen ook om € 5000,- beschikbaar te stellen voor...

een onderzoek, welke uitgevoerd zou gaan worden door de universiteit van Amsterdam. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (eigenaar van het water) die het grootste deel van de kosten (en de provincie) op zich zou nemen, zoekt men naar een blijvende oplossing van het probleem van de blauwalg in het meer.

De heer Van den Berg van NZLokaal vroeg zich in de laatste commissievergadering af, omdat onlangs in een vroeg stadium van het jaar er zich al weer blauwalg voordeed in het meer, hoe het met onderzoek staat en wanneer de resultaten bekend worden gemaakt want de verwachtingen waren toen begin 2015.

Wethouder De Jong antwoordde dat het (Engelse) onderzoek zich richt op de inzet van waterstofperoxide om zo de blauwalg te lijf te gaan in het Oosterduinse meer, de andere type onderzoeken waren om verschillende redenen afgevallen.

De eerste resultaten zijn tot nu toe zijn positief te noemen maar de uitwerking van in welke hoeveelheid en hoe vaak het middel gebruikt moet gaan worden is men nog aan het onderzoeken.

De wethouder heeft er goede hoop op dat er een oplossing komt, alleen is dat ook wel weer afhankelijk van de hoeveelheid subsidie die het Hoogheemraadschap er voor wil uitrekken om tot een goed oordeel te komen. Het is ook zo dat de toepassing van het middel een terugkerend iets zal worden, want de werking van waterstofperoxide is van tijdelijke aard.

De wethouder gaf aan dat het voor 2015 nog niet gebruikt kan gaan worden omdat het onderzoek dus nog niet afgerond is en zullen we nog met enige regelmaat geconfronteerd gaan worden met het fenomeen blauwalg. Men hoopt in 2016 na jaren van overlast, de blauwalg goed te kunnen bestrijden.

Foto BON