Datum: 28-05-2023 - 04:36
24
jun
'15

Uitbreiding Prinsenhofschool in de Maasgaarde.

In de commissievergadering van Samenlevingszaken deelde wethouder Gotink mee, dat de Prinsenhofschool (net als onlangs het Teylingen College) graag wil uitbreiden. De Sophia Stichting, waar de school onder valt, heeft een aanvraag ingediend voor de uitbreiding...

van de school met één of meerdere noodlokalen. De aanvraag is het gevolg van de toename van het aantal leerlingen. De aanvraag is door het college beoordeeld zoals staat in de huisvestingsverordening, hierin staat dat een uitbreiding geweigerd kan worden als binnen 2 km van de school nog ruimte over is in een andere school.

Nu blijkt de Victorschool nog ruimte over te hebben en deze school valt ook nog eens onder de Sophia Stichting. In de Victorschool is nu nog wel een regionale taalklas gevestigd maar die kan volgens het college ook naar de Egelantierschool in De Zilk omdat daar nog ruimte beschikbaar is en deze school valt ook onder de Sophia Stichting.

De gemeente heeft dan ook aan de Sophia Stichting kenbaar gemaakt dat men de uitbreiding kan vinden in de Victorschool (die ook aan alle moderne eisen van een school voldoet) en dat er geen extra geld wordt uitgetrokken voor een fysieke uitbreiding van de school. De Sophiastichting was met deze mededeling niet content en heeft men zelf een andere oplossing kunnen vinden.

De uitbreiding is gevonden in de Maasgaarde, daar wil men een ruimte huren die ook geregeld gebruikt wordt door de scouting. De kosten van het huren van de ruimte worden dan wel gedragen door de Sophia Stichting zelf en niet door de gemeente. Het college is daar mee akkoord gegaan zolang de scouting daar op termijn geen hinder van ondervindt.

De wethouder gaf ook aan dat in de toekomst, gezien de toename van het bouwen van huizen, de klassen van alle scholen vol komen te zitten en dat tegen die tijd een uitbreiding van mogelijk één van de scholen dan wel noodzakelijk is.

Foto PR