19
jun
'15

Druk bezochte bijeenkomst 'groot onderhoud Victoriberg'.

In de hal van het gemeentehuis werd donderdagavond door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd, om samen met de bewoners van de Victoriberg en omliggende straten in overleg te treden over de plannen om groot onderhoud te gaan plegen aan de Victoriberg. Ongeveer...

50 belangstellenden kwamen op de (eerste) bijeenkomst af. De gemeente wil groot onderhoud aan de straat gaan plegen omdat het tijd wordt om de verharding van de weg te gaan vervangen (net als al eerder op een ander deel van deze weg). Tevens wil men de riooloverstort onder de Dorpsbrug en de brug zelf over de Guldemondvaart onderzoeken op mogelijke gebreken. De riolering in de straat hoeft nog niet vervangen te worden.

Wat ook meespeelt is dat de bewoners van de straat al langer klagen over de veiligheid van de straat en het ontbreken van fietspaden om de fietsers (veelal schoolgaande jongeren) te beschermen. Op de niet al te brede weg met zijn smalle bochten voelen veel fietsers zich niet veilig, met al het zware verkeer zoals vrachtwagens en landbouwverkeer op deze weg. Uit onderzoek blijkt wel dat het aantal ongelukken en de aard daarvan in de omgeving niet afwijkt van andere straten.

De bijeenkomst werd geleid door de verkeersdeskundigen Marcel Luijnenburg (van Noordwijkerhout) en Patrick vd Graaff, zij deden de inleiding en gaven de nodige informatie. Na deze inleiding werd er in vier groepen de (on)mogelijkheden besproken en kon men wensen, ideeën en oplossingen aandragen. Dit alles wordt meegenomen om uiteindelijk tot de best mogelijke oplossing te komen om het groot onderhoud uit te gaan voeren.

Van de drie door de gemeente aangedragen varianten werd de aanleg van een fietspad door het midden langs de Victoriberg, samen met het instellen van een 30km zone, door veel bewoners als beste optie ervaren. (zie foto's schetsen)

Het aanleggen van een fietspad met een fietsbrug over de Guldemondvaart en dan door de Simon Emtinckstraat of de aanleg aan de rechterkant van de Victoriberg richting de rotonde van de Gooweg, deze beide opties konden op weinig voorstanders rekenen (zie foto's schetsen)

Aan het eind van de avond konden belangstellenden zich melden voor de klankbordgroep om samen met de gemeente het proces te gaan volgen. Als de concrete plannen klaar zijn wordt er door de gemeente wederom een bijeenkomst georganiseerd. Uiteindelijk zal het groot onderhoud in de loop van 2016 uitgevoerd kunnen gaan worden.

Foto's BON