Datum: 17-10-2021 - 20:32
18
jun
'15

Keuze valt na schorsing van VVD-fractie op Sportpark de Boekhorst.

Woensdagavond werd een ingelaste vergadering gehouden van de commissie Ruimte en Wonen. Deze vergadering stond helemaal in het teken van de gevraagde onderzoeken en de mogelijke plannen met betrekking tot sportpark De Boekhorst en de daarbij betrokken sporthal...

en zwembad De Schelft. Het bureau Kragten presenteerde op deze avond het onderzoeksrapport waaruit al eerder bleek dat het huidige Sportpark De Boekhorst de beste van de drie voorgestelde locaties zou zijn, buiten de andere twee, zoals het verplaatsen van de sportvelden naar het Bavo-terrein of naar de bollengronden tussen de N206 en Gooweg.

Kort samengevat kiest het college met het onderzoeksrapport in de hand, dus voor het Sportpark De Boekhorst op de huidige locatie. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de gronden van de Bavo en bij de Gooweg aangekocht moeten worden en dat gaat volgens wethouder De Jong miljoenen euro's meer kosten.

Maar ook willen de eigenaren van het Bavo-terrein niet meewerken aan de verhuizing van sportvelden naar hun terrein. En voor de Gooweg geldt dat de provincie alleen in uiterste noodzaak bollengrond hiervoor wil opofferen en zal dat jaren gaan duren, als het al zou lukken, om daar toestemming voor te krijgen, aldus het college.

De discussie in de commissievergadering over de keuze van de locatie ging er soms best stevig aan toe. De oppositiepartijen PvdA, Groenlinks en NZLokaal waren op zich niet tegen om alles op het huidige sportpark te laten, maar wilde de beslissing welke locatie het moet worden uitstellen, totdat de onderzoeken van de behoefte van alle belanghebbenden duidelijk zijn.

In september worden de uitkomsten gepresenteerd waar de verenigingen werkelijk behoefte aan hebben, zoals bijvoorbeeld het aantal velden wat men denkt nodig te hebben. VVSB zegt een extra veld nodig te hebben en dan wordt het volgens verschillende partijen toch wel heel vol, zeker als de Schelft ook nog zou gaan verhuizen naar het Sportpark.

De heer Floor van de PvdA gaf aan dat er nog wel drie maanden gewacht kan worden voordat er een besluit genomen moet worden over een locatie. Dan weten we alle 'ins en outs' en kunnen we een besluit nemen op basis van de behoefte, aldus Floor.

De fracties CDA en D66 waren vanaf het begin met het college en de redenen eens, om het sportpark op zijn huidige plaats te behouden. De VVD-fractie, bij monde van de heer Cramer, was niet echt duidelijk met wat zijn fractie nu echt wilde. Waar de VVD stellig in was, is dat men zo snel mogelijk de verbindingsweg wil aanleggen over het terrein van de Boekhorst, zodat dat er gebouwd kan worden op het Bavo-terrein.

Maar duidelijkheid of alles op het sportpark moet blijven, waar het college om vroeg, kwam niet goed naar voren. Toen ontstond er een felle discussie tussen PvdA'er Floor en VVD'er Cramer, waarbij Floor een aantal keren vroeg welke locatie de VVD nu wilde. Ook wethouder Knapp wilde van zijn partijgenoot Cramer een duidelijke uitspraak.

Daarop vroeg de fractie van VVD een schorsing aan om onderling te kunnen overleggen wat nu de mening was van de VVD-fractie. Eenmaal terug gaf de heer Cramer aan dat in de verhitte discussie de duidelijkheid van de VVD door zijn uitspraken te wensen overliet en dat hij nu volmondig kon zeggen dat de VVD voor de huidige locatie van de Sportpark de Boekhorst kiest.

Met het besluit van de VVD heeft het college een meerderheid in de gemeenteraad en is de huidige locatie ook de nieuwe locatie van Sportpark De Boekhorst. Over de invulling van het terrein zoals het aantal voetbal- en tennisvelden, parkeerterrein en een eventuele verplaatsing van De Schelft naar het sportpark wordt pas in september gediscussieerd.

Ook hoe de nieuwe verbindingsweg (zie witte streep op de foto) precies zou moeten komen te liggen kan nog wel een discussiepunt worden, wanneer zou blijken dat men niet alles door uitbreiding op het huidige beschikbare terrein kwijt zou kunnen. Hierdoor zou de mogelijkheid kunnen ontstaan dat de weg iets noordelijker moet komen te liggen, al achtte wethouder Knapp die kans daarop klein. Wordt vervolgd in september.