Datum: 05-07-2020 - 21:58
29
me
'15

Wethouder De Jong vindt reactie PvdA op 'plan van aanpak centrumvisie' zuur.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond werd het 'plan van aanpak' besproken om te komen tot een nieuwe centrumvisie voor Noordwijkerhout. Wethouder De Jong gaf bij het begin van de vergadering aan dat het 'plan van aanpak' een startpunt is en niet...

vastgesteld gaat worden op deze vergadering, dat komt pas op het eind van het jaar. Blijkbaar was dat voor een aantal partijen niet helemaal duidelijk en kwam er stevige kritiek op het plan met name van de heer Floor van de PvdA die later gesteund werd door NZLokaal.

Volgens PvdA'er Floor (die zelf niet aanwezig was, maar reageerde middels een brief voorgelezen door de heer Janson) wordt het plan vooral voor en door ondernemers geschreven, waarbij alleen de economie belangrijk is.

Maar de ook zeer, zeer, zeer gebrekkige communicatie naar andere belanghebbenden in het stuk, het college praat alleen (in eerste instantie) met ondernemers alsof er geen andere mensen in Noordwijkerhout wonen. Hij vindt dat er meer ambitie uit plan van aanpak mag spreken en heeft volgens hem het plan nu al een valse start gemaakt.

Het college krijgt een dikke onvoldoende van hem voor de communicatie vooraf al en zal dus ook tegen de vaststelling van het plan van aanpak van vanavond stemmen. (lees start wethouder De Jong)

De stevige kritiek middels de brief kwam ook linea recta terug op het bordje van de PvdA, Van Berkum van Groenlinks noemde de brief zelfs een zure reactie. Volgens hem staat er toch duidelijk in het plan van aanpak dat het een start is en dat er met iedereen gepraat gaat worden. En dat ook alle inbreng meegenomen gaat worden in de uiteindelijke centrumvisie, waarbij er pas op het eind van het jaar een beslissing genomen gaat worden.

"We moeten er mee aan de slag", aldus Van Berkum. De heer Meeuwenoord van het CDA voegde daar aan toe dat een vastgestelde einddatum niet zalig makend is, als er meer tijd nodig is om iedereen te horen moeten we ook meer tijd nemen.

Wethouder De Jong reageerde zeer fel op de kritiek van PvdA'er Leon Floor, ook hij vindt de reactie van de PvdA net als Groenlinks zuur. Volgens de wethouder hebben verschillende partijen het stuk gewoon niet goed gelezen, in het plan staat op pagina 4 dat het juist om een integraal plan gaat en wordt ook het door Floor gemiste 'beeld en kwaliteitsplan' genoemd.

Volgens de wethouder staat er ook gewoon in het plan dat alle betrokkenen in verschillende bijeenkomsten gehoord gaan worden. Er staat zelfs in dat er een klankbordgroep in het leven geroepen gaat worden, aldus een felle wethouder De Jong. De wethouder en het college willen juist dat de nieuwe centrumvisie breed gedragen gaat worden.

Na het vurige pleidooi van de wethouder bonden PvdA en NZLokaal in, na zo'n uiteenzetting kregen de twee partijen een betere indruk van de ambitie van het college met betrekking tot 'plan van aanpak'. U kunt de gehele discussie nogmaals beluisteren bij punt 9, klik hier.