Datum: 16-02-2020 - 19:28
27
me
'15

CDA-fractie geen voorstander van subsidie aan NoVaTo.

Dinsdagavond werd de voorjaarsnota besproken in de commissievergadering Samenlevingszaken. In deze nota staat onder andere dat er een subsidie van € 3500,- verleend wordt aan Noordwijkerhout Van Toen. De heer Pennings sprak namens een meerderheid van zijn CDA-fractie...

en gaf daarbij aan dat men de toegekende subsidie aan NoVaTo niet ziet zitten. Het is niet zo dat het CDA NoVaTo geen goede vereniging (stichting) vindt, maar volgens deze fractie gaat er een precedent werking van uit. De gemeente heeft de afgelopen jaren heel wat kleine subsidies geschrapt en als het college nu weer gaat beginnen met het verstrekken van deze subsidie is men bang dat er wellicht in de toekomst weer nieuwe aanvragen komen.

Alle andere fracties gaven aan de subsidie wel te willen toekennen, men vindt dat deze vorm van cultuur extra ondersteund dient te worden. Wethouder Knapp gaf namens het college aan dat NoVaTo zijn sporen heeft verdiend voor de lokale gemeenschap, maar er is ook met NoVaTo afgesproken dat men nog meer initiatieven (zoals bv het betrekken van scholen bij hun projecten) voor de Noordwijkerhoutse samenleving gaat ondernemen.

Het college wil NoVaTo een aantal jaren op weg helpen en op termijn moeten ze dan hun eigen broek op gaan houden. En zoals via deze commissievergadering al blijkt, dat ondanks de nee van het CDA, het grootste deel van de gemeenteraad voor zal gaan stemmen.

De subsidie wordt door NoVaTo gebruikt om de huur te betalen van de Zeestroom waar hun activiteiten plaatsvinden aan de Hoogstraat, de Zeestroom is overigens eigendom van de gemeente.