Datum: 01-07-2022 - 00:24
22
me
'15

Synode over huwelijk en gezin in parochie Sint Maarten Bollenstreek.

Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan over vragen rond huwelijk en gezinsleven, dat is de uitdaging die de pastores van parochie sint Maarten met alle belangstellende parochianen aangaan. Daarbij komen de mooie kanten aan de orde, maar ook alles wat relaties in...

onze tijd en cultuur kwetsbaar maakt. Midden tussen de twee grote bisschoppensynodes in Rome van oktober 2014 jl. en in oktober 2015, pakt parochie sint Maarten de draad op en organiseert gesprekken hierover. Deze vinden plaats in alle zeven katholieke kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond.

Daarmee gaat de parochie in op de uitnodiging van paus Franciscus. Hij riep op om in eigen kring de grote vragen te bespreken rond huwelijk en gezin en relaties in allerlei vormen, de evangelische inspiratie ervan en de problemen die ermee zijn. Pastoor Goumans:” Voor zover ik weet zijn we de enige parochie in Nederland die het op deze manier doet.”    

Voorgeschiedenis
In aanloop naar de eerste bisschoppensynode in oktober 2014 werd in parochie Sint Maarten al een paus-enquête gehouden, waarop massaal werd gereageerd. Pastoor Goumans: “Rond de kerstdagen in 2013 werd in onze kerken die paus-enquête uitgereikt aan de kerkgangers.

Zo probeerden we in te spelen op de vurige wens van paus Franciscus om met zijn vragen door te dringen tot in de haarvaten van de kerk. 1654 reacties mochten we toen binnen enkele weken ontvangen! Ter vergelijking: dat waren er honderden meer dan bijvoorbeeld op de vragenlijst van de Franse bisschoppen hadden gereageerd!

En heel veel reacties luidden toen: wat is het goed dat we eindelijk onszelf mogen uitspreken hierover, goed dat er eens naar ons wordt geluisterd! Met die hartenkreet in ons achterhoofd plannen we nu deze parochie-synode.”

Spreek moedig en oordeel niet!
Met deze woorden bemoedigde paus Franciscus zijn medebroeders op de bisschoppensynode. Ze vormen ook de leidraad voor de gesprekken in parochie sint Maarten. In een wereld waarin steeds meer huwelijken eindigen in een scheiding, staan evangelische waarden rond huwelijk en samenleven zichtbaar onder druk.

Wat te denken van een-oudergezinnen? Wat te denken van andere relatievormen dan het kerkelijk huwelijk? Wat te denken van homo- en lesbische relaties en hun eventuele ouderschap?

Wat mag je van de kerk verwachten aan betrokkenheid bij alles wat gezinsleven mooi en moeilijk maakt? Pastoor Goumans: ”Paus Franciscus heeft barmhartigheid tot de sleutel van zijn spreken en doen gemaakt. Zijn voorbeeld inspireert ons nadrukkelijk.”

Zeven kerken, zeven gesprekken
Bij de gesprekken in deze parochiesynode is iedereen welkom. Alle gesprekken worden ingeleid met een korte power point-presentatie. En iedere keer zullen minstens twee leden van het pastoraal team aanwezig zijn. De data van de synode zijn:
26 mei  20 uur  Pancratius  Sassenheim     pastorie
27 mei  20 uur  Bartholomeus  Voorhout    de Roef
2   juni  20 uur  Victor  Noordwijkerhout     Victorhuis
12 juni  16 uur  Maria ter Zee  Noordwijk    Duinzaal
17 juni  20 uur  Matthias  Warmond          pastorie
22 juni  20 uur  Jeroen  Noordwijk             pastorie
23 juni  20 uur  Jozef  Noordwijkerhout      Maasgaarde