Datum: 26-11-2022 - 20:14
21
me
'15

Noordwijkerhout en Noordwijk doen niet mee met ambtelijke fusie Hillegom, Lisse, Teylingen

De colleges van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben gereageerd op het voornemen van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen tot een ambtelijke fusie. Beide colleges geven aan niet in te gaan op de uitnodiging om mee te doen met deze samenvoeging...

van de ambtelijke organisaties. Zij houden vast aan de eerder bepaalde strategie: samenwerken op inhoud, en dan met name op de velden sociaal domein en economie.

Een samenwerking waar het zogeheten Valentijnsakoord van 14 februari 2013 de basis heeft gelegd. Klik hier voor de gezamenlijke reactie van Noordwijkerhout en Noordwijk.