Datum: 24-09-2021 - 11:27
19
me
'15

Noordwijkerhout op koers bij voorjaarsnota.

In de persbijeenkomst op het gemeentehuis gaf vervangend wethouder De Jong (financiën wethouder Knapp is op vakantie) een toelichting op de Voorjaarsnota. Bij deze financiële tussenbalans ligt de gemeente op koers aldus het college, maar moet er nog wel even een tekort van...

€ 203.795,- weggepoetst worden. Het tekort in 2015 en komende jaren wordt veroorzaakt doordat Netwerkbeheerder Liander alle meters leidingen opnieuw, nu digitaal, gemeten heeft. Uit de meting blijkt dat, net als in andere gemeenten, veel minder meters in de gemeentegrond liggen als dat eerst werd gedacht.

Om het meerjarenbeeld structureel weer sluitend te krijgen, wordt in deze nota aan de gemeenteraad voorgesteld om het tarief 2016 voor precariobelasting op kabels en leidingen zodanig te verhogen dat voor 2016 en volgende jaren eenzelfde opbrengst als in de meerjarenraming 2016-2018 wordt behaald.

Wethouder De Jong gaf tevens aan dat het college in het coalitieakkoord 2014-2018 afgesproken had om kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te blijven kijken. In het coalitieakkoord heeft het college een structurele bezuiniging op de bedrijfsvoering opgenomen van € 250.000.

De afgelopen periode is de Werkgroep Voorjaarsnota, onder leiding van de portefeuillehouder Financiën wethouder Knapp, druk bezig geweest om deze bezuiniging daadwerkelijk te realiseren. In deze Voorjaarsnota kan het college nu al melden dat deze taakstelling structureel volledig is ingevuld, waarmee de doelstelling tot en met 2018 uit het coalitieakkoord behaald gaat worden.