Datum: 28-05-2020 - 23:40
19
me
'15

Gemeente op zoek naar eigenaar auto op Gravendam.

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van onderstaand voertuig met kenteken W716 FUG. Dit voertuig staat op de Walserij, gemeente Noordwijkerhout. Indien de eigenaar van dit voertuig zich niet vóór 31 juli 2015 meldt bij de GOA’s van de...

gemeente Noordwijkerhout, tel. 0252 343 729, zal dit voertuig door de gemeente Noordwijkerhout vernietigd worden. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb).   

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de eigenaar het voertuig ophalen tegen betaling van de berging- en stallingskosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze periode nog niet gemeld heeft, zal het betreffende object worden vernietigd.  

Foto PR