Datum: 09-08-2022 - 00:23
10
me
'15

Slaagkans Noordwijkerhoutse huurwoning- zoekende is de op één na laagste in de regio.

Afgelopen week maakte Holland Rijnland de cijfers van 2014 bekend over de verhuur van woningen in de Bollenstreek en Leidse regio. De redactie heeft naar aanleiding hiervan ook navraag gedaan bij de Woningstichting St. Antonius van Padua voor wat betreft de cijfers van Noordwijkerhout...

De huurwoningen in het Holland Rijnland gebied worden verdeeld via www.woningnethollandrijnland.nl en al een paar jaar niet meer door de woningstichting Padua.

Om een kans te maken op een huurwoning moet je in het Holland Rijnland gebied gemiddeld vijf en een half jaar wachten om kans te maken op een huurwoning. Helaas is het in Noordwijkerhout slechter gesteld met de wachttijd, in ons dorp moet de huurwoningzoeker gemiddeld 6,9 jaar wachten op een huurwoning.

Daarmee hebben we de de langste inschrijftijd van de regio in 2014. De slaagkans voor een woningzoekende uit Noordwijkerhout is met 4% de op één na laagste uit de regio.

Eind 2014 stonden er in de regio 70.000 woningzoekenden ingeschreven en in Noordwijkerhout 2152. Van deze 2152 zijn er daadwerkelijk 330 actief geweest en hebben zich 1 of meerdere keren in geschreven voor een woning in Holland-Rijnland en 13.400 in regioverband.

Woningstichting Sint Antonius van Padua bezit op dit moment 1932 huurwoningen in Noordwijkerhout, waarvan 66 vrije sector woningen. Vanaf 1 april 2014 zijn door Padua 48 woningen voor verhuur aangeboden en gemiddeld reageerden 73 woningzoekende op een woning. De uitstroom naar de regio en de instroom uit de regio blijft in evenwicht met een saldo van -1.

Van april t/m december 2014 zijn in de regio 2.124 woningen verhuurd. Hiervan zijn bijna 1700 huizen verhuurd aan gewone woningzoekenden en 455 aan doelgroepen zoals sociaal en medisch urgenten en statushouders.

Foto BON