Datum: 02-04-2020 - 08:21
10
me
'15

Zeer druk bezochte presentatie Tweede Wereldoorlog bij NoVaTo.

Op zaterdag 9 mei gaf Abe Bader voor een zeer goed gevulde zaal van de Zeestroom, een presentatie over een groot aantal gebeurtenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog in Noordwijkerhout. Ruim 70 belangstellenden kwamen op de presentatie af en uiteindelijk moesten...

een aantal laatkomers buiten de deur of door de ramen de zeer interessante presentatie volgen.

Het onderwerp mocht zich dus op een zeer grote belangstelling verheugen en daarom denkt men er bij NoVaTo over na om de presentatie wellicht te herhalen.

Na afloop was een veel gehoorde opmerking "Wist niet dat er zo veel gebeurd is tijdens de 2e wereldoorlog in ons eigen dorpje".

 

In de andere zaal is er een tentoonstelling met heel veel foto en leesmateriaal van de 2e wereldoorlog en deze kunt u nog op de normale openingstijden op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur bekijken.

Foto's BON