Datum: 19-04-2021 - 12:04
01
me
'15

Oude kantine TV Van Nispen snel gesloopt na klachten omwonenden.

De gemeente heeft afgelopen tijd klachten gekregen over de leegstaande oude kantine van Tennisvereniging Van Nispen. Volgens wethouder Knapp in de gemeenteraadsvergadering beginnen zich daar nu ongewenste activiteiten, zoals het ingooien van ramen (zie foto's), plaats te vinden...

en daarom wil  hij de kantine zo snel mogelijk gaan afbreken. De wethouder wilde graag toestemming van de gemeenteraad om nu al een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de sloop. Hiermee wil hij met de sloop het terrein net als bij de Ireneschool in Noordwijkerhout, tijdelijk een beter en veiliger aanzien te geven.

De gemeenteraad ging zonder morren akkoord met de kosten voor de sloop, ook omdat het bedrag op termijn toch al beschikbaar gesteld zou moeten worden. De kosten zullen volgens de wethouder verwerkt worden in het exploitatieplan van de toekomstige woningbouw ontwikkeling op het terrein.

Foto's BON