30
apr
'15

Gemeente en Rivierduinen blijven Dierenhoeve tot nieuwe overeenkomst financieel ondersteunen.

Afgelopen zaterdag kwam het bestuur van De Dierenhoeve met een persbericht dat men door financiële problemen binnenkort geen gebruik meer wil maken van de diensten van de beheerder Bart van der Zwart. Hierop ontstond in het dorp veel commotie en is er zelfs een handtekeningenactie...

op touw gezet voor het behoud van de kinderboerderij en zijn huidige beheerder. (klik hier voor de link)

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond stelde NZLokaal raadslid De Moor vragen over de onrust die over dit onderwerp in Noordwijkerhout is ontstaan. Hij vroeg zich af wat het college daarin kan betekenen voor de voor veel Noordwijkerhouters belangrijke kinderboerderij.

Wethouder De Jong was middels gesprekken al op de hoogte van de problemen bij de Dierenhoeve en toevallig heeft er vandaag ook een gesprek met de stuurgroep over de toekomst van het Bavoterrein plaatsgevonden. In deze stuurgroep zit ook een afvaardiging van de Rivierduinen en heeft men het onderwerp uitvoerig behandeld.

De Rivierduinen heeft vraagtekens gezet bij het voortzetten van het contract met De Dierenhoeve, want eigenlijk willen zij af van de betaling van de nutsvoorzieningen want dat is namelijk ook voor de instelling een fors bedrag.

De wethouder kon aangeven dat de uitkomst van het gesprek is dat zowel de gemeente als de zorginstellingen voorlopig nog hun bijdrage zullen blijven leveren voor het behoud van de Dierenhoeve.

Ook voor de overgang in de nabije toekomst van de oude locatie naar de nieuwe locatie (in de omgeving van het Pesthuis, Engelse Tuin) zal men ook zorg dragen en dat werd op deze bijeenkomst bekrachtigd.

Waar de discussie tussen de Dierenhoeve en Rivierduinen nu nog overgaat, is het aanbieden van dagbesteding voor cliënten op de zorgboerderij en de betaling daarvoor. De gemeente gaat hier in bemiddelen en zo hoopt men gezamenlijk de exploitatie weer rond te krijgen.

Zoals het er nu naar uit ziet zal er komend najaar een overeenkomst komen over de invulling van het Bavoterrein en tot die tijd heeft de zorginstelling bij wethouder De Jong aangegeven dat zij hun bijdrage aan de Dierenhoeve vooralsnog blijven leveren.

De toekomst van onder andere de Dierenhoeve blijft, ondanks de toezegging voor korte termijn, op langere termijn nog onzeker. Er moet nog eerst een overeenkomst tot stand komen met afspraken daarin voor het behoud van de Dierenhoeve, Keiebijters en Engelse Tuin maar dat wordt dus in het najaar duidelijk.

Luchtfoto BON.