Datum: 25-06-2021 - 15:35
30
apr
'15

Herinrichting St. Jozefkerkplein kan plaats- vinden er zijn geen archeologische vondsten.

Na de oplevering van de nieuwbouw van de Maasgaarde staat ook nog de herinrichting van het kerkplein van de St. Jozefkerk op de planning. Net als voor de bouw van de Maasgaarde moest de gemeente ook nu weer een verplicht archeologisch onderzoek laten doen. Er zijn boringen...

geplaatst om te kijken of de grondopbouw nog in tact is (dit was het geval) en of er indicatoren en of er archeologische sporen/vondsten aanwezig zijn. Daarna zijn er proefsleuven gegraven om op bepaalde plekken te kijken of er van een archeologische vindplaats sprake is.

Dit gebeurde op 10% van het oppervlak en op verschillende plekken. Er is tijdens het onderzoek niets gevonden op 1,2 mtr. onder het maaiveld en hierdoor kan de herinrichting van het kerkplein gaan plaatsvinden.

In de begroting van 2015 is een bedrag van € 175.000,- gereserveerd voor afkoop van de huur van het St. Jozef kerkplein voor een periode van 50 jaar. De gemeente betaalde tot nu toe al een huurbedrag per jaar voor het gebruik van het plein.

De gemeente wilde het plein graag openbaar houden voor het parkeren van bezoekers van het centrum en het gemeentehuis. Tevens wilde de gemeente inspraak hebben in de binnenkort nieuwe inrichting van het plein (kosten rond de € 250.000,-). Met de afkoop voor 50 jaar is de gemeente verzekerd van, een voor die lange tijd, openbaar parkeerterrein dicht bij het centrum.