Datum: 09-07-2020 - 18:43
21
apr
'15

Tovertafel regioprimeur Topaz Munnekeweij.

Op dinsdag 21 april hebben mevr. Willems en mevr. Bijlemeer van de cliëntenraad van woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij, de eerste Tovertafel van Active Cues in de regio onthuld. De Tovertafel is een nieuw spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd...

op een eettafel. Deze lichtprojecties zijn interactief: ze reageren op de beweging van handen en armen. Er zijn tot nu toe zeven games ontwikkeld om ouderen met dementie op fysiek, sociaal en mentaal vlak te stimuleren.

De tovertafel zal op vier plaatsen geïnstalleerd worden, te weten in het OCD= ontmoetingscentrum, de Tuinkamer, de verpleegunit en de vergaderzaal. Op de foto is nog de mobiele installatie te zien, maar deze zal straks vast bevestigd worden op de genoemde locaties.

De Actives Cues Tovertafel is het resultaat van een vierjarig promotieonderzoek van Hester Anderiesen aan de faculteiten Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en Klinische Neuropsychologie (VU Amsterdam).  De tovertafel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bewoners van een zorgorganisatie.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat gebruik van de Tovertafel een positieve trend teweeg brengt in de emoties en sociale activiteit van ouderen met dementie en dat zij duidelijk meer gaan bewegen.

Topaz is de tweede zorgorganisatie in Nederland die de tovertafel in gebruik neemt. Verpleegorganisatie Viattence in het Gelderse Heerde had begin april de landelijke primeur.

Foto's PR