16
apr
'15

Uitbreidingsplannen Warmerdam Spoelbedrijf onderwerp van flinke discussie.

De eigenaar van Warmerdam Spoelbedrijf op de Herenweg heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf. In de commissie Ruimte en Wonen van woensdagavond vroeg...

het college om instemming van de commissieleden om het voorontwerp bestemmingsplan en het plan op grond van de inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage te kunnen leggen.

In 2010 is reeds een principe verzoek bij de gemeente ingediend voor de uitbreiding van Warmerdam Spoelbedrijf. De beoogde uitbreiding is er opgericht de huidige bedrijfsbebouwing uit te breiden met 7.500 m2 en een extra spoelactiviteit mogelijk te maken.

De gewenste uitbreiding is gepland aan de achterzijde van de bestaande bebouwing. Vanaf de Herenweg bezien verandert er dan ook niets aan de mate van doorzicht, maar aan de kant van Tespelduyn is het eventueel toekomstige uitbreiding wel te zien.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 11 december 2013 werd de aanvraag voor een ontheffingsverzoek behandeld. Hierbij ging het of het bedrijf zou mogen uitbreiden op grond wat eigenlijk de bestemming bollengrond heeft. Uiteindelijk moest er eerst toestemming worden gevraagd aan de provincie en die heeft daar op 14 augustus 2014 positief op geantwoord.

Warmerdam Spoelbedrijf is momenteel gevestigd op twee locaties, te weten aan de Delfweg en Herenweg. De mogelijkheden voor de verplaatsing en uitbreiding naar onder meer het bedrijventerrein Delfweg is in de afgelopen jaren bestudeerd, deze is echter volgens het spoelbedrijf financieel niet haalbaar gebleken. Er zou sprake zijn van een enorme kapitaalvernietiging om het bedrijf ca 700 meter verderop naar het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein te verplaatsen.

In de commissievergadering maakte mevrouw Dijkstra - vd Berg namens een aantal omwonenden gebruik van het spreekrecht en sprak ze haar zorg uit over de uitbreidingsplannen. Veel te massaal, men vreest nog meer geluidsoverlast en veel meer verkeer op de Herenweg, waren een aantal argumenten. U kunt haar betoog en de hele discussie nogmaals beluisteren via de website van de gemeente, klik hier (agenda item nummer 7).

Groenlinks en NZLokaal hadden ook hele grote bezwaren tegen de uitbreiding van het bedrijf op de Herenweg, zij zien liever dat het bedrijf zich verplaatst naar het terrein aan de Delfweg op het Bulb Trade Park. Tenslotte hebben ze daar al een stuk grond en zo'n groot bedrijf past daar beter en beide partijen konden ook geen onafhankelijke onderbouwing in de plannen vinden dat zo'n verhuizing financieel niet haalbaar zou zijn.

Maar ook vinden zij dat met deze flinke uitbreiding het gebouw veel te hoog en te massaal gaat worden op huidige locatie. Groenlinks en NZLokaal willen deze uitbreiding helemaal niet aan de Herenweg en stemden daarmee dan ook tegen dat de plannen überhaupt in behandeling zouden worden genomen.

Wethouder Knapp gaf aan dat er alleen maar een voorontwerp bestemmingsplan ligt, in de aankomende zes weken mag iedereen zijn zegje doen en worden ook de suggesties en aanbevelingen van onder andere alle partijen, omwonenden en wie er zich nog meer meld meegenomen.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarna pas over het definitieve plan, aldus de wethouder. VVD, D66 en het CDA konden zich daar wel in vinden en daarmee was er een meerderheid om het verzoek van het college om instemming te honoreren.

Foto's PR