Datum: 25-06-2021 - 15:37
15
apr
'15

Alcoholgebruik, eenzaamheid, depressie en angst bovengemiddeld in Noordwijkerhout.

De nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2013 - 2016 werd vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2014. In die nota was opgenomen dat het beleid begin 2015 zou worden geëvalueerd en dat is afgelopen dinsdagavond gebeurd in de commissie Samenlevingszaken....

In de vergadering werd het verslag van de gezondheidspeiling, uitgevoerd door de GGD Hollands Midden, besproken. De uitkomsten gaven aanleiding tot het uitspreken van zorgen door de politiek over de gezondheid op verschillende punten van de Noordwijkerhouters. (klik hier voor het terugluisteren punt 9)

De gemeente is er toch al langere tijd drukdoende mee om door middel van verschillende initiatieven de problemen aan te pakken of daar nog nieuw beleid op te ontwikkelen, klik hier voor het voortgangsverslag. Overigens geven de cijfers van de gezondheidspeiling voor het college geen aanleiding voor aanpassing van de prioriteiten van het beleid.

Opvallende cijfers uit de gezondheidspeiling door GGD onder volwassenen en ouderen:
*Volwassenen (19-64 jaar) in Noordwijkerhout wonen vaker dan gemiddeld bij hun ouders (16%).

*In Noordwijkerhout wonen relatief weinig volwassenen (23%) en ouderen (15%) met een HBO of WO opleiding, volwassenen hebben vaker een MAVO, LBO (33%) opleiding vergeleken met de regio en ouderen (24%) hebben vaker een lagere opleiding. 

*Er wonen relatief veel autochtone volwassenen in Noordwijkerhout (89%).

*Een relatief hoog percentage volwassenen (8,8%) in Noordwijkerhout heeft een verhoogd risico op angst en/of depressie. Zowel onder volwassenen (12,4%) als onder ouderen (4%) is het percentage dat ooit aan suïcide heeft gedacht hoger dan gemiddeld. 

*Voor wat betreft de meeste leefstijlfactoren zijn de percentages van de volwassenen en ouderen vergelijkbaar met de regio. Echter, een op de vijf volwassen in Noordwijkerhout is een zware drinker! (drinkt regelmatig bij een gelegenheid minstens 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen alcohol.) Gemiddeld drinken volwassenen 11 glazen alcohol per week, regionaal is dit 8,4 glazen.

*De ouderen geven een hoog cijfer voor hun woning (8,8). Een hoog percentage van de ouderen woont nog in een eengezinswoning (70%). Van de volwassenen geeft een hoog percentage (69%) aan in een buurt te wonen waar één of meerdere milieufactoren aanwezig zijn zoals, drukke straat, zendmast, verontreinigde grond, bedrijven/industrie, intensieve veehouderij, landbouw/tuinbouw/bollenteelt, hoogspanningslijnen.

*Tot slot is 26% van de volwassenen kwetsbaar (sterk belemmerd door aandoeningen of functiebeperkt en/of hoog risico angst/depressie en/of hoge score emotionele eenzaamheid), regionaal is dit percentage 19%. Een derde van de ouderen is kwetsbaar.

Opvallende cijfers uit gezondheidspeiling door de GGD onder de jeugd:

Jongeren (11-15) in Noordwijkerhout hebben vaker dan gemiddeld ouders met een midden 2 opleidingsniveau en minder vaak ouders met een hoog niveau. De jongeren zijn vaker dan gemiddeld westers-allochtoon (9%) en minder vaak niet-westers allochtoon (6%).

Het percentage jongeren met een of meerdere langdurige aandoeningen is met  32% lager dan het regionale gemiddelde (37%).  Het percentage jongeren dat aangeeft ernstige problemen te ondervinden door het gebruik van sociale media is relatief hoog met 16%. Voor wat betreft leefstijlfactoren wijken de jongeren niet veel af van het regionale gemiddelde. Alleen het percentage dat niet dagelijks groente eet is relatief hoog (72%). Positief is het feit dat 21% voldoet aan de beweegnorm (HM 17%), en dat slechts 5% overgewicht heeft (HM 8%). 

In Noordwijkerhout hebben weinig jongeren van 16-18 jaar de vragenlijst ingevuld. De resultaten gelden dus voornamelijk voor jongeren van 11-15 jaar. Het regionale gemiddelde is gebaseerd op cijfers van 11-18 jarigen. Van de jongeren van 14-15 jaar in Noordwijkerhout heeft 50% ooit gedronken en heeft 37% recent gedronken (regionaal 14-15 jarigen 44% en 31%). Ruim een op de vijf doet aan binge drinken (vijf of meer glazen bij een gelegenheid). Vier van de tien ouders van 14-15 jarigen vindt het prima dat de jongere drinkt.