Datum: 03-07-2020 - 15:52
10
apr
'15

Raamwerk lanceert nieuwe huisstijl en website.

Er zijn veel veranderingen aan de gang en de zorg lijkt steeds ingewikkelder te worden. In deze onduidelijke perioden moet de stem van de cliënt juist gehoord worden en blijven. Stichting Het Raamwerk wil haar cliënten, medewerkers maar ook haar externe belanghouders graag...

ondersteunen om de zorg eenvoudig en duidelijk te houden.

Hierbij willen we zelf het goede voorbeeld geven. Met deze doelstelling besloot Raamwerk dat het tijd is voor een geheel vernieuwde huisstijl, een nieuwe logo en een nieuwe website. Duidelijkheid en eenvoud staan centraal in de nieuwe ontwerpen, voor het gemak van de cliënten en andere bezoekers van de website.

U bent van harte uitgenodigd om de nieuwe website te ontdekken. Ga hiervoor naar www.hetraamwerk.nl.

Filosofie
Raamwerk is trots op de stappen die zijn gemaakt in dit proces. In de filosofie achter de nieuwe ontwerpen zijn ‘de rechten en plichten’ van onze cliënten, zélf regie hebben over je leven en autonoom zijn, meegenomen. De cliënten staan centraal in onze huisstijl. Dat zorgt voor de kracht die de nieuwe huisstijl uitdraagt.

Achtergrondinformatie

Raamwerk biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Deze ondersteuning bevordert de kwaliteit van leven van de cliënten en bevordert een zo gewoon mogelijk leven.

‘Gewoon leven’ betekent bij Raamwerk zélf regie hebben over je leven, zélf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden. Dit is wat Raamwerk onder kwaliteit van leven verstaat.

Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. In alles wat Raamwerk doet, is de cliënt het vertrekpunt. Daarom hebben we onze cliënten en medewerkers aan de hand van een Klankbordgroep en onze Cliëntenraad gevraagd om mee te denken bij het ontwerpen van de nieuwe huisstijl.

Met een kritische blik zijn de verschillende ontwerpen bekeken om de duidelijkheid en eenvoud te optimaliseren. Hun waardevolle inbreng heeft uiteindelijk geleid tot een duidelijk en eenvoudig resultaat, waar Raamwerk trots op is!