Datum: 06-10-2022 - 15:21
02
apr
'15

Politie rukt elke 9 minuten uit voor verward persoon, hoe is dat in de Duin- en Bollenstreek?

In 2014 is de politie bijna 60.000 keer uitgerukt voor overlast door verwarde mensen. Dat is meer dan één keer per negen minuten en een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met twee jaar geleden is het zelfs een stijging van 33 procent: in 2012 registreerde...

de politie 'slechts' 45.000 keer dat ze in actie moest komen voor een verward persoon, zonder dat die een strafbaar feit pleegde. Uit cijfers die de politie aan RTL Nieuws heeft verstrekt, blijkt dat verwarde personen zowel in de stad als op het platteland vaak voor overlast zorgen.

Het gaat om meldingen naar aanleiding van overlast door mensen met psychische problemen waar de politie wel met spoed naartoe gaat, maar zonder dat er een strafbaar feit wordt gepleegd. In deze cijfers zitten dus geen strafbare feiten die door verwarde mensen worden gepleegd, zoals het binnendringen van het NOS-gebouw door Tarik Z. Vaak hebben deze mensen wel dezelfde soort problemen, aldus GGZ Nederland.

Meldingen van overlast door verwarde personen zonder strafbare feiten zijn bijvoorbeeld:
*Iemand staat op straat te schreeuwen.
*Iemand klimt op het dak van een gebouw, zoals deze man in Arnhem.
*Een jongere met psychische problemen ontsnapt uit een jeugdinrichting.
*Een verwarde demente bejaarde belt 112 vanwege 'diefstal', terwijl hij iets kwijt is.

Meeste overlast: Littenseradiel
De gemeente met relatief de meeste overlast is het Friese Littenseradiel. Daar registreerde de politie 257 meldingen van verwarde personen. Dat is 58 procent meer dan vorig jaar en komt neer op 253 meldingen per 10.000 inwoners, meer dan zeven keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

Maar ook in Amsterdam is het vaak raak: meer dan 10 procent van alle meldingen van verwarde personen in Nederland wordt gedaan in de hoofdstad. De politie erkent dat verwarde personen een groot probleem zijn en wijst erop dat agenten door de overlast minder tijd hebben voor het reguliere politiewerk.

'Niet meer in de cel'
"Verwarde personen zouden niet meer in de politiecel terecht moeten komen of door de politie vervoerd moeten worden indien zij geen strafbare feiten hebben gepleegd. Deze mensen hebben vaak meer baat bij opvang door hulpverleners. Opvang in een cel of vervoer in een politieauto kan stigmatiserend werken, wat niet bijdraagt aan het herstel", zegt de politie in reactie op de cijfers.

De politie werkt al veel samen met GGZ-instellingen, maar vindt het ook van belang dat er nieuwe wetgeving komt om de problemen aan te pakken. "Als dit goed wordt opgepakt, heeft de politie meer capaciteit voor andere meldingen en komt de patiënt direct terecht op de juiste plek."

Bron: RTL Nieuws

Hoeveel verwarde mensen veroorzaken overlast per gemeente in de Bollenstreek.

Gemeente meldingen 2014
per 10.000 inwoners
+/- tegenover 2013 landelijk gemiddelde
Noordwijkerhout 43 27 +16% -24%
Noordwijk 105 41
-8%
+16%
Teylingen 104 29 -11% -17%
Lisse 59 26 -56% -26%
Hillegom 68 32 +3% -9%
Katwijk 160 25 -5% -29%