Datum: 26-09-2020 - 11:05
20
mrt
'15

Wethouder Gotink in actie na klacht wijkverpleegkundige.

In de commissievergadering van Samenlevingszaken op 3 maart jl. luidde Buurtzorg wijkverpleegkundige mevrouw Gillisen de noodklok, over de in een aantal gevallen alarmerende en dramatische situaties bij dementerende ouderen. Sinds 1 januari is deze zorg overgegaan naar...

de gemeente. Wethouder Gotink gaf in de raadsvergadering van donderdagavond aan, na deze klacht onmiddellijk diverse acties in gang gezet te hebben. De wethouder heeft inmiddels met haar en de huisartsen gesproken over de problemen.

De wethouder gaf ook aan dat in zo'n eerste jaar waarbij er allerlei nieuwe organisaties zoals de gemeente het overgenomen hebben, dat het met vallen en opstaan een goede richting moet gaan krijgen.

Belangrijk is daarom een goede communicatie tussen betreffende instanties, om in ieder geval alle urgente problemen zo snel mogelijk aan te kunnen pakken.

Wethouder Gotink roept dan ook nadrukkelijk op om zaken die niet goed gaan zo snel mogelijk bij hem te melden. Verder gaat hij op korte termijn in gesprek met de regionale sociale dienst, de ISD.