Datum: 27-09-2021 - 15:14
13
mrt
'15

Vervuilde grond onder Landbouwplein van oude melkfabriek.

Onlangs zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan het Landbouwplein weer opgestart en is men bezig om de al eerder geconstateerde vervuilde grond onder een gedeelte van het plein af te graven. Na onderzoek bleek dat de vervuiling bestond uit minerale olie en afkomstig is...

van de voormalige in de jaren 70 afgebroken melkfabriek De Landbouw (waarschijnlijk olie voor de verwarming). Na het verwijderen van de grond wordt aansluitend de nieuwe verharding aangebracht.

Foto's BON