08
mrt
'15

Ingezonden brief: Eerst onderzoek naar De Schelft, dan pas geld voor plan Boekhorst.

Afgelopen woensdag stond de herinrichting van sportpark De Boekhorst opnieuw op de agenda van de commissie Ruimte en Wonen. De uitgewerkte tekening “variant 5”, die de vorige keer voor veel tumult zorgde, was door het college van tafel gehaald. Het voorstel van NZLokaal om het...

sportpark naar het terrein van St. Bavo te verplaatsen, was zonder argumenten door het college terzijde geschoven. In plaats daarvan stelde het college voor om een multifunctionele accommodatie op de Boekhorst te bouwen en hiervoor voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

Om dit te doen, wilde het college een bedrag van € 200.000,- (!) van de raad.  Daarnaast stelde het college voor een onderzoek te doen naar het gebruik van de Schelft om te kijken welke activiteiten, waaronder het zwembad, daar eventueel kunnen blijven.

NZLokaal heeft niet ingestemd met het beschikbaar stellen van het gevraagde bedrag. De reden hiervoor is het bestaande accommodatiebeleid, vastgesteld door de raad in november 2013. Hierin staat dat de Schelft een basisvoorziening is, die moet worden behouden voor zwemmen, sporten, sociale en culturele activiteiten.

Het laten verdwijnen van sportactiviteiten en het zwembad uit de Schelft is dus in strijd met wat de raad niet zo lang geleden heeft besloten! NZLokaal vindt het triest dat het college al geld vraagt om plannen uit te werken voor de Boekhorst, terwijl die plannen mogelijk de doodsteek voor de Schelft zijn.

NZLokaal wil dat er in de gemeenteraad eerst een discussie wordt gevoerd over de toekomst van de Schelft op basis van feiten en cijfers. Wat is het huidige en te verwachten gebruik van de Schelft, wat zijn de kosten daarvan,  hebben we dat over voor deze basisvoorziening, wat zijn eventuele alternatieven?

Pas als de gemeenteraad heeft besloten welke activiteiten in de Schelft kunnen en moeten blijven, kan het college verder gaan met het maken en uitwerken van plannen voor een sportpark. NZLokaal wil dit sportpark verplaatsen naar het Bavopark.

Daar is voldoende ruimte voor sportvelden en parkeerplaatsen, en het is voor al die sporters en bezoekers uit Noordwijkerhout en verre omstreken een prachtige plek om bezig te zijn met hun sport!

Na de aanleg van het nieuwe sportpark willen we zowel op de vrijgekomen gronden van sportpark Boekhorst als op het Bavopark verschillende typen woningen bouwen. Maar dan alleen de aantallen woningen die we in onze gemeente nodig hebben!

Namens NZLokaal,
Lisette van der Vossen