Datum: 02-10-2023 - 16:08
05
mrt
'15

Variant 5 plan Sportpark De Boekhorst van tafel, politiek vraagt om gedegen onderzoek.

In de commissie Ruimte en Wonen kwam woensdagavond het voorstel inzake herstructurering van Sportpark De Boekhorst en de aanleg van verbindingsweg Bavo opnieuw op tafel. In de laatste vergadering vonden de commissieleden dat het college te hard van stapel liep en trapte op de rem...

en gaf het college wat huiswerk mee. In het begin van vergadering was er onduidelijkheid over het nieuwe raadsvoorstel wat het college had aangedragen, de commissieleden dachten dat het voorstel een voortborduren was op variant 5 waar zoveel weerstand tegen was.

Maar wethouder Knapp gaf daar duidelijkheid over, variant 5 was wat het college betrof van tafel en dat alle opties gewoon weer open lagen. Alle partijen waren duidelijk naar het college toe, eerst een gedegen onderzoek op alle punten en daarna pas gaan kijken hoe de plannen op detail ingevuld moeten gaan worden.

De partijen vragen om meer onderbouwing waarom een eventuele verplaatsing van het sportpark naar een andere locatie zoals het bollengrondgebied tussen de N206 en de Gooweg of naar het Bavo-terrein niet mogelijk is. In de beantwoording hier op vonden de commissieleden de uitleg (o.a. het kostenaspect) van het college te mager om daar een mening over te kunnen vormen.

Alle partijen vragen nu aan het college om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren en alle voor- en nadelen en het kostenaspect aan hun voor te leggen. Onderzocht moet gaan worden de noodzaak en kosten van de verbindingsweg met eventueel fietspad (als ontsluiting van het Bavo-terrein) over het sportpark of over de al eerder voorgestelde bollengrond.

Is het zesde veld van VVSB wel noodzakelijk en kan dit niet met andere oplossingen zoals meer kunstgrasvelden ingevuld gaan worden. Moet de Schelft wel gaan verhuizen naar het sportpark en wat gaan we dan doen met het zwembad? Wat zijn de kosten als de Schelft op de huidige plaats blijft staan, want de Schelft zal dan wel aangepast moeten worden aan de eisen van deze tijd.

De politiek vindt ook dat het college goed moet gaan onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn voor het parkeren en de bereikbaarheid van het sportpark met of zonder Schelft. Ook moet er een vervolg gegeven worden aan de gesprekken met de verenigingen en buurtbewoners om alle voors en tegens in de plannen mee te kunnen nemen.

Het college wilde wel graag een goedkeuring om een bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen om alle onderzoeken te kunnen laten uit voeren. Maar daar wilde de partijen zich op deze vergadering nog niet over uitspreken, ook over dit bedrag wilde de partijen meer weten waar dit geld dan aan besteed gaat worden.

De partijen willen op korte termijn een nieuw raadsvoorstel van het college zien waar alle voorstellen met uitleg van vanavond in beschreven staan. Dan kan men in de eerst volgende gemeenteraadsvergadering beslissen of het krediet beschikbaar gesteld wordt om alle onderzoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Duidelijk is wel dat de politiek niet over één nacht ijs wil gaan en men eerst een gedegen onderzoek wil hebben voordat men een uiteindelijke beslissing zal gaan nemen. Het college kon zich toch ook achter deze uitkomst van vanavond scharen en gaat er mee aan de slag.