Datum: 08-06-2023 - 23:11
13
feb
'15

NZLokaal trapt af voor provinciale verkiezingen.

In de gezellige ambiance van Como en Co aan het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout, hebben de leden van NZLokaal de aftrap gedaan voor deelname aan de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart aanstaande. NZLokaal maakt daartoe onderdeel uit van de overkoepelende...

“Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland”, die zich heeft ingeschreven in alle vier de kiesdistricten van Zuid-Holland.

Het unieke van dit concept is, dat de Verengde Lokale Partijen Zuid-Holland niets te maken heeft met landelijk partijkader, maar zelfstandig vanuit een eigen lokale visie meedoet aan de verkiezingen. Geen eenheidsworst, maar een samenbundeling van lokale partijen met het vooropstellen van lokale belangen.

Uiteraard zijn er ook een aantal overkoepelende en dus voor alle aangesloten lokale partijen geldende, doelstellingen. De belangrijkste daarbij is, dat de provinciale bemoeienis en bureaucratie dient te worden teruggedrongen.

In 2015 zal er al een bedrag van bijna € 700 miljoen euro omgaan in de provinciale begroting en daarbij wordt een belangrijk gedeelte van rond de 20% betaald door de autobezitter in de vorm van opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Zuid-Holland is daarbij koploper met een bijdrage van ongeveer € 400 per jaar voor een middenklasser.

De Verenigde Lokale Partijen is tevens van mening, dat de huidige provinciale taken goed en wellicht beter kunnen worden uitgeoefend door rijk en gemeentes. Bij wijze van metafoor zou gezegd kunnen worden, dat vanuit de lucht geen provinciegrenzen zijn waar te nemen, maar wel zeer veel dorpen en steden. Ziedaar het lokale belang!

Vanuit NZLokaal hebben Richard Brouwer, Jaap de Moor en Sjaak van den Berg (zie foto) zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor de Verenigde Lokale Partijen Z-H (lijst 14)