Datum: 14-07-2020 - 13:11
09
feb
'15

Water is dichterbij en belangrijker dan u misschien denkt. Kom naar de Wateravond.

Op woensdag 18 maart worden de Provinciale Staten gekozen, dat is bekend. Minder bekend maar even belangrijk is dat we op dezelfde dag ook onze vertegenwoordigers in het hoogheemraadschap van Rijnland kunnen kiezen. Om hieraan meer bekendheid te geven wordt een thema-avond...

over waterbeheer in onze streek georganiseerd.

Op deze avond bieden vertegenwoordigers van de agrarische sector, de natuurorganisaties en de waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’ informatie, komen met stellingen en wordt er gediscussieerd over water en waterbeheer. U als bezoeker kunt actief deelnemen aan deze discussies. Deze thema-avond is een initiatief van de lokale afdelingen van GroenLinks en D66. Deze partijen steunen Water Natuurlijk Rijnland.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wat doen waterschappen en wat hebben we er aan? Wat wordt er met uw aanslag gedaan, hoe worden de  kosten verdeeld en heeft u daar invloed op? Welke (politieke) keuzes zijn er te maken? Er zijn geen liberale of socialistische dijken, maar wel landbouw- en natuurbelangen.

Als inleiders op de discussie treden op: Jelle van Dijk van Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek, Wim van Haaster van LTO en Martine Leewis, fractievoorzitter en lijsttrekker van Water Natuurlijk Rijnland.

Wilt u meer weten over onze waterschappen? Wilt u meediscussiëren? Kom dan naar deze thema-avond op woensdag 18 februari om 20 uur in De Maasgaarde, Herenweg 9a te Noordwijkerhout.

Klik hier voor de website Water Natuurlijk.