Datum: 26-05-2020 - 07:32
27
jan
'15

3 februari inloopbijeenkomst werkzaamheden Zilkerbinnenweg.

De gemeente organiseert op 3 februari een inloopbijeenkomst voor met name de inwoners van de Zilkerbinnenweg e.o. over de voorgenomen verbeteringen aan het wegdek van de Zilkerbinnenweg. De bijeenkomst vindt plaats in Trefcentrum De Duinpan. U kunt binnenlopen tussen 19.30 en 21.30 uur...

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het ontwerp inzien. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met een klankbordgroep. Deskundigen van de gemeente en het ingenieursbureau RHDHV zijn aanwezig om het ontwerp toe te lichten.

Voor de bewoners van de Zilkerbinnenweg, die vragen hebben over de werkzaamheden aan de Hoogduinweg (N442) zijn namens de provincie de projectleider Hugo Verdooren en de omgevingsmanager Ronald de Bruijn aanwezig.  

De werkzaamheden bestaan uit het asfalteren van de Zilkerbinnenweg en het aanbrengen van passeerstroken. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in het najaar plaats.