Datum: 25-09-2023 - 01:54
22
jan
'15

Politiek trapt op de rem bij voorstel nieuwe plannen Sportpark De Boekhorst. (update)

Het college heeft afgelopen week een voorstel naar de Gemeenteraad gestuurd, waarbij sportpark de Boekhorst, de thuishaven van voetbalclub VVSB, handbalvereniging Northa en Tennisvereniging De Boekhorst, flink op de schop zou gaan. Het nu al veel besproken voorstel zou...

als eerste behandeld worden in de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond 21 januari. Helaas door een storing bij de Webcast op de gemeentelijke website, kon de redactie van BON de vergadering tot aan vanochtend nog niet terugkijken en volgt er nu pas een uitgebreider verslag.

Dat de nieuwe plannen met het voorstel inzake herstructurering van Sportpark De Boekhorst en de aanleg van de verbindingsweg Bavo leeft in het dorp dat mag nu wel duidelijk zijn. Dat blijkt uit alle publicaties in de media maar ook in de reacties naar de gemeente toe. Ingezonden brieven zijn er van de zwemvereniging, omwonenden Herenweg, van de Kaninefaaten en de bewoners van de Troelstralaan.

Tevens waren er op de commissievergadering van gisteravond een viertal insprekers, Frits Warmerdam voorzitter van de Kaninefaaten, Rob van Nes voorzitter van de tennisvereniging De Boekhorst, Arjan Broekhof voorzitter van VVSB en de heer Killan namens bewoners Troelstralaan.

De Kaninefaaten maken zich zorgen over het mogelijk verplaatsen van de Schelft naar de Boekhorst. Het ligt volgens deze vereniging veel minder centraal in het dorp en ze zijn bang dat hun activiteiten met grote groepen mensen gaan conflicteren met de aanwezige sportverenigingen en is het aantal parkeerplaatsen wel genoeg vraagt men zich af. De carnavalsvereniging ziet graag dat de huidige Schelft behouden blijft.

Tennisvereniging De Boekhorst is niet blij dat de plannen zo naar buiten zijn gekomen, voordat het bestuur zijn leden heeft kunnen informeren. Het enthousiasme over de plannen is ook veel minder als dat de wethouder in de vorige vergadering heeft doen voorkomen.

De vereniging verwacht tevens de komende jaren nog te kunnen groeien in ledental, maar bij de nieuwe plannen moet er wellicht een ledenstop gehanteerd gaan worden omdat er verder geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn met de komst van een 6e voetbalveld en een nieuwe sporthal op het terrein.

Ze vragen dan ook aan de commissieleden extra bedenk- en overlegtijd om het plan beter te kunnen bestuderen en in verder overleg met de gemeente te kunnen treden.

Voetbalvereniging VVSB is zeer enthousiast over de plannen en willen graag dat de sterk verouderde accommodatie vernieuwd wordt. Ze staan open voor samenwerking met alle huidige en toekomstige partners, om er een uniek complex van te maken.

De bewoners van de Troelstralaan aan de kant van de speelweide, waren onaangenaam verrast en zelfs onthutst bij de bekendmaking van de plannen en vooral bij de voorkeur van het college voor variant 5. Ook zij waren en zijn niet enthousiast over de plannen.

De bewoners snappen niet dat er een zesde veld bij moet komen, omdat de huidige vijf alleen maar op zaterdagochtend volledig benut worden en er zelfs thuiswedstrijden van SJC plaatsvinden op de velden van VVSB. Het nut van een 6e veld is volgens de bewoners totaal niet bewezen en dat zou er dan ook voor zorgen dat er natuur en landschap zou verdwijnen van de huidige speelweide.

Iedereen is in ieder geval overtuigd dat het opknappen van de sportaccommodaties noodzakelijk is maar op welke manier daar lopen de meningen nogal uiteen en zal, net als de noodzaak van een extra zesde veld, nog uitgebreid onderzocht moeten gaan worden.

In de politieke discussie die in vergadering volgde werden heel veel punten aangedragen met argumenten voor en tegen het plan en veel ideeën aangedragen hoe het dan wel zou moeten.  De gehele discussie kunt u terugluisteren via de volgende link punt 9, klik hier. U moet er wel even de tijd voor nemen want de discussie duurt bijna twee en half uur.

Het college wilde graag op deze avond van de commissieleden de goedkeuring krijgen om een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen, om voorbereidende werkzaamheden alvast te kunnen uitvoeren. Het krediet zou onder andere gebruikt gaan worden om het laten uitvoeren van wettelijk verplichte onderzoeken, het opstellen van een programma van eisen en inhuur van extern personeel.

Maar het voorstel van het beschikbaar stellen van het krediet ging, na het betoog van insprekers en flink wat politieke discussie, de commissieleden allemaal veel te snel en trapte daarom op de rem.

De commissieleden vroegen om uitstel aan het college om alles nog eens rustig te kunnen bestuderen en te bespreken in een nieuwe vergadering.

Na een schorsing van de vergadering voor overleg tussen de coalitiepartijen, werd de wens om uitstel ingewilligd en gaat men over vijf of zes weken een vervolgoverleg over de nieuwe plannen houden voordat men de volgende stap wil gaan doen.

U kunt de plannen uitgebreid bekijken op de website van de Gemeente Noordwijkerhout bij punt 9. (klik hier)