21
jan
'15

MANNA zingt 30 jaar, met een terugblik, afscheid en de toekomst.

Een koor, combo en tekstgroep met een lange adem! Deze hechte vaste groep, waar muziek, mooie teksten en saamhorigheid kernwoorden zijn, heeft na haar ontstaan in 1985 veelvuldig van zich laten horen. Pater Hooijmans was destijds getuige van de start van MANNA en was...

daarin de grote ondersteuner en vooral ook een stimulator. Begin jaren tachtig was er al veel animo om te zingen binnen de Victorparochie. Het Jongerenkoor van die tijd o.l.v. Afra van Ruiten, groeide en groeide, tot wel honderd leden. In alle wijsheid werd toen in de loop van 1984 besloten een splitsing aan te gaan.

Per januari 1985 zou naast het Jongerenkoor nog een koor gaan zingen: MANNA, Met Andere Naam Niet Anders, zo werd besloten. Toen was het januari 1985 en nu schrijven we 2015 en zijn we 30 jaar verder! De groep van toen is voor een groot deel nog altijd intact. Ook de dirigente vanaf de start van MANNA is, nog altijd onveranderd, Marie-Anne Op den Kelder.

Het combo bestaat nog altijd uit een toetsenist, een drummer en twee fluitisten. Triest en onvoorstelbaar was, in de geschiedenis van MANNA, het overlijden van toetsenist Ruud Meeuwenoord in 2013.

Zijn trouwe inzet, pro Deo, eerst vanaf 1977 bij het Jongerenkoor van de Victor en vervolgens per 1985 bij MANNA was groots en van onschatbare waarde. Een stukje MANNA ontbrak. Gelukkig werd in Eli ’t Hart toen een heel fijne en passende toetsenist gevonden.

Van de wat oudere jongeren in 1985 is MANNA door de jaren heen doorgegroeid naar een inmiddels wat ‘ouder’ Middenkoor en zijn er op dit moment 50 leden. MANNA zong en zingt en het motto: samen sterk, werd in de afgelopen 30 jaren op diverse manieren, verschillende locaties en uitvoeringen uitgedragen.

MANNA heeft verschillende keren met St. Jeanne d’Arc opgetreden en kijkt met heel veel plezier en tevredenheid terug op het concert in november 2014 met de Harpe Davinds. Ook huize Bernardus in Sassenheim was altijd blij met de komst van het koor MANNA, vele jaren in de viering van de Nationale Ziekendag en ook jarenlang bij de kerstavondviering.

Ook heeft MANNA twee cd’s gemaakt. Een cd samen met het toenmalige Jongerenkoor St. Victor, nu Revoice, en een eigen dubbelalbum.

Samen zingen, maar ook samen kerk kunnen zijn, met en voor elkaar. Dit komt ook tot uitdrukking in de MANNA vieringen, waarbij de tekstgroep met veel inzet en zorg teksten zoekt of maakt, uitgaande van de lezingen van de betreffende zondag.

Vervolgens liederen kiezen die passen bij de teksten en die aanvullend of versterkend werken. Want hoewel een melodie natuurlijk liefst lekker moet zingen, is ook de inhoud van de liederenteksten belangrijk, want het streven van MANNA is altijd geweest: proberen iets moois uit te dragen!

En dan wordt het 2015 en is de beslissing gevallen dat er iets gaat veranderen. Marie-Anne Op den Kelder heeft te kennen gegeven het dirigeerstokje na deze 30 mooie jaren, nu toch echt neer te leggen. Ook Joke Hulsbosch heeft, net als Marie-Anne, in 2014 laten weten haar functies en de voortrekkersrol  binnen de tekstgroep van MANNA te willen beëindigen.

En dus 30 jaar MANNA in een vertrouwde vorm…en dan….. dan gaat er iets veranderen, na die speciale viering van 25 januari 2015. Een viering met vooral dankbaarheid voor de trouw en het samen kerk zijn van MANNA door al die 30 jaren heen. Dank aan die vele leden die jaren en jaren voor en met elkaar bleven zingen, muziek maakten, 20, 25, 30 jaar lang!

Afscheid van dat wat was, mogen terugblikken op waardevolle en mooie jaren, een bijzonder gevoel! Om het geheel nog meer bijzonder te maken, worden ook alle oud-leden van het koor van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn in de St. Victorkerk.

En uiteraard iedereen die het koor een warm hart toedraagt!! Samen terug kijken op 30 jaren MANNA. Na afloop zal er in het Victorhuis gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. En natuurlijk zullen we met elkaar toosten op de mooie jaren die er waren, op het afscheid en op de toekomst!

Heel graag tot ziens, zondag 25 januari a.s. om 10.00 uur in de St. Victorkerk!

Foto PR