Datum: 30-03-2023 - 17:34
16
jan
'15

Chris Hijnen en Bert Lamboo benoemd tot erelid Herenzangkoor St. Caecilia.

Op de 118e jaarvergadering van het r.k. Herenzangkoor St. Caecilia van de St. Victorparochie te Noordwijkerhout donderdagavond 15 januari, hebben bestuur en leden uitgebreid afscheid genomen van 2 zangers van het koor t.w. de heren Chris Hijnen (90) en Bert Lamboo (84)...

Beide heren hadden al eerder te kennen gegeven dat ze na resp. 62 en 64 jaar zingen op een kerkkoor, gezien hun leeftijd en conditie, het jammer vonden dat ze moesten stoppen.

De beide tenoren hebben naast het vele zingen veel voor het Herenkoor St. Caecilia betekent, zo was Chris jarenlang ook de dirigent voor het Gregoriaans gezang en Bert was cantor en 30 jaar voorzitter van het Herenkoor.

Voor hun trouwe zang werden de heren in het verleden reeds onderscheiden met de gouden St. Gregorius medaille 40 jaar koorzanger en momenteel prijkt daar bij ieder een draagspeldje op met het getal 60.

Ook zijn de heren dragers van het Victorkruis, een parochiële onderscheiding voor de zeer vele verdiensten ten gedaan voor de St. Victor parochie.

Tijdens de jaarvergadering werden de heren toegesproken door de voorzitter van het Herenkoor, Dhr. Ruud Van Hal, deze memoreerde in vogelvlucht hun “zangersloopbaan”. Bij een afscheid behoren natuurlijk cadeaus maar het grootste cadeau werd bewaard voor het laatst, Dhr. Van Hal benoemde de beide heren namens het bestuur en leden van het Herenkoor tot ERELID.

De heren waren hier zeer verguld mee en helemaal toen speciaal voor hen een voordracht werd gedaan waarin tot uiting kwam dat zij ieder meer dan 10.000 maal de koorzoldertrap (toegang tot de koorzolder om te gaan zingen) betreden hadden.

Dhr. Hijnen nam in de rondvraag nog het woord en blikte terug op zijn zangcarrière en herinnerde hij de vele zangers waarmee hij heeft staan zingen. Door Erelid te zijn blijven de heren altijd verbonden met het Herenkoor.

Foto's PR