Datum: 23-09-2023 - 04:04
16
jan
'15

Prins Piero en Prinses Pearl slaan 1e spijker.

De wagenbouwers van de Babyfaaten kunnen aan de slag! Dinsdagavond heeft het 48e Prinsenpaar der Babyfaaten door de eerste spijker te slaan, de start gegeven voor de bouw van een prachtige Prinsenwagen. Voor Prins Piero en zijn Prinses Pearl was dit de eerste officiële daad...

van 2015. Maar voordat het Prinsenpaar de eerste spijker een klap op de kop kon geven, moesten ze eerst een ander zaakje afhandelen. Aan Prins Piero en zijn Prinses Pearl werd opgedragen een boerengolf parcours af te leggen binnen de elf slagen.

Als dat lukte binnen 11x hoefde de kip in de kooi (ontvangen op het dansmariekefestival) voortaan niet meer meegesjouwd te worden, dan zou de wagenbouwcommissie zich daar weer over gaan ontfermen en zo geschiedde.

Vervolgens werden daadwerkelijk de eerste spijkers geslagen, waarbij de Prinses zelfs één slag minder nodig had dan de Prins.......

Nadat Prins Piero en zijn Prinses Pearl hun 'eerste-spijker-slaan-trofee' overhandigd hadden gekregen was de ceremonie ten einde. De wagenbouwers van de jeugdcommissie kunnen zich bezig gaan houden met het bouwen van de Prinsenwagen.

Foto's JP