Datum: 31-05-2020 - 16:31
12
jan
'15

Gemeente Noordwijkerhout: Stand van zaken bloemenkraam centrum.

Naar aanleiding van het nieuwsitem van afgelopen zaterdag wil de Gemeente de stand van zaken weergeven, met betrekking tot de standplaatsvergunning van de Familie Van der Hoeven. Het laatste gesprek met de wethouder heeft in tegenstelling tot het eerdere persbericht...

, door de portefeuillewisseling, met wethouder De Jong plaatsgevonden in plaats van met wethouder Knapp.

Persbericht Gemeente Noordwijkerhout
De familie Van der Hoeven heeft jarenlang een standplaatsvergunning voor de vrijdag en zaterdag voor een bloemenkraam in het centrum van Noordwijkerhout gehad. Door wijziging van het bestemmingsplan zijn de standplaatsen in het centrum komen te vervallen.

Aangezien zij daar al jarenlang stonden, is in 2013 met de toenmalige portefeuillehouder, wethouder Knapp, overeengekomen, dat zij gebruik konden maken van het overgangsrecht. Hierdoor mochten zij nog 2 jaar van hun standplaats gebruikmaken. Dit overgangsrecht vervalt per 1 juni 2015.

Inmiddels heeft een portefeuillewisseling plaatsgevonden. Het bestemmingsplan centrum behoort tot de portefeuillehouder van wethouder De Jong; wethouder Knapp heeft de portefeuillehouder handhaving.

Wethouder De Jong heeft in oktober 2014 overleg gehad met de heer Marco van der Hoeven om te komen tot een oplossing. Aan de heer Van der Hoeven is de suggestie gedaan om buiten het centrum een standplaats in te nemen, bijvoorbeeld op De Brink.

 

In de eerste week van januari 2015 heeft een ambtenaar nogmaals contact gehad met de heer Van der Hoeven over een standplaats buiten het centrum. Uiteraard staat het iedere ondernemer vrij om een winkelpand in het centrum te huren.

Foto PR.