09
jan
'15

Grote opkomst bij inloopbijeenkomst Duinpolderweg.

Donderdagavond vond de inloopbijeenkomst voor het project De Duinpolderweg in NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout plaats. Het onderwerp zorgde voor een grote opkomst bij deze bijeenkomst, waarbij belangstellenden zich konden laten informeren over...

de stand van zaken van het project. Vanuit Noordwijkerhout en De Zilk was er veel belangstelling, zeker omdat onlangs plotseling een extra variant naast de huidige vijf alternatieven werd gepresenteerd: de spoorvariant. En deze zou, mocht daarvoor gekozen gaan worden, grote gevolgen gaan geven voor de omgeving van de Ruigenhoek/Delfweg.

Het College van B&W gaf daarop in een reactie aan dat dit landschappelijk en ruimtelijk gezien negatief is voor de gemeente Noordwijkerhout en men daarom niet zal kiezen voor deze spoorvariant.

Persbericht 8 januari: uitstel van keuze trajecten, statencommissie Zuid-Holland wil tussenstap Duinpolderweg.
Voor het project De Duinpolderweg wordt op dit moment gewerkt aan de milieueffect rapportage (MER). Hierin moet de verkeerskundige problematiek in de Duin en Bollenstreek inzichtelijk worden gemaakt en worden de milieueffecten van de Duinpolderweg in kaart gebracht.

De commissie Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland heeft op 7 januari gesproken over de stand van zaken bij het opstellen van de MER. De commissie oordeelde dat zij zich eerst wil uitspreken over de verkeerskundige knelpuntanalyse en discussie wil voeren over de noodzaak van een nieuw wegtracé, alvorens de volledige MER op te stellen of alternatieven af te laten vallen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aangegeven dat zij deze discussie zullen voorbereiden. Ook zullen zij op korte termijn met een notitie komen, waarin de procedurele consequenties zijn geïnventariseerd.

Bewonersbijeenkomst van donderdag 8 januari kreeg daarom een ander karakter.

Door het inlassen van deze tussenstap kwam de reeds geplande bewonersbijeenkomst van 8 januari in een ander daglicht te staan. Er is op deze avond, zoals eerder wel de bedoeling was, niet aangegeven welke alternatieven daadwerkelijk zouden afvallen of extra toegevoegd gingen worden.

Omdat het afgelasten van de bijeenkomst op 8 januari op die korte termijn niet meer mogelijk was, hebben de bestuurders en projectmedewerkers de bezoekers alsnog gewoon te woord gestaan. Zodra er meer informatie is, zullen er vanzelfsprekend wederom bewonersavonden worden georganiseerd.

In de provincie Noord-Holland staat de Duinpolderweg op 19 januari ter bespreking op de agenda van de commissie Mobiliteit.

Meer informatie

Was u niet in de staat om op de avond aanwezig te zijn, dan kunt u alle informatie ook vinden op de website www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duinpolderweg. Op de hoogte blijven van nieuws over de Duinpolderweg? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de bovengenoemde website.

Foto's redactie BON.