Datum: 05-08-2020 - 15:54
07
jan
'15

8 januari inloopbijeenkomst Duinpolderweg.

Voor de toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Op dit moment kan het verkeer niet overal vlot doorrijden. Ook rijdt veel (vracht)verkeer door de dorpskernen...

waardoor de veiligheid en de leefbaarheid in de knel komen. De knelpunten in verkeersdoorstroming zijn niet goed voor het milieu en de economie van de regio. De bereikbaarheid van de regio, de leefbaarheid in de kernen en de verkeersveiligheid vragen dus om verbetering.

De gezamenlijke overheden (provincies Zuid- en Noord-Holland, gemeenten Hillegom, Haarlemmermeer, Heemstede, Lisse, Bloemendaal, Noordwijkerhout en Stadsregio Amsterdam en Holland-Rijnland) onderzoeken hoe een (deels nieuwe) verbinding tussen de N206 en A4, de Duinpolderweg, op de beste manier vorm kan krijgen. Hiervoor wordt de procedure van een milieueffectrapportage doorlopen.

Extra variant
Eerder zijn vijf mogelijke routes genoemd waar de nieuwe verbinding zou kunnen komen. De colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben op 16 december 2014 besloten om een extra variant naast de huidige vijf alternatieven, aan het onderzoek toe te voegen, de Spoorvariant (zie kaartje hieronder).

Zodat in verband met stikstofuitstoot en de gevolgen voor de natuur ook een variant die verder van de duinrand ligt in beeld kan worden gebracht. Ook is met de nieuwste cijfers gekeken naar de eerder uitgevoerde verkeersonderzoeken.

Deze nieuwe gegevens zijn opgenomen in de “Actualisatie Grensstreekstudie”. Uit deze studie blijkt dat het nog steeds noodzakelijk is een oplossing te vinden voor het drukke verkeer en de daaruit voortkomende problemen voor de leefbaarheid in en rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Om u hierover te informeren nodigen wij u van harte uit voor deze informatieavond.  

Meer informatie

Mocht u niet in de staat om op de avond aanwezig te zijn dan vindt u alle informatie ook op onze website www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duinpolderweg. Op de hoogte blijven van nieuws over de Duinpolderweg? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief via de bovengenoemde website.

 

  • Datum: Donderdag 8 januari 2015
  • Plaats: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT, Noordwijkerhout
  • Tijd: van 17.00 uur tot 21.00 uur

Kaartje onderzoeksgebied met de nieuwe 'Spoorvariant'.