Datum: 01-06-2020 - 04:45
04
jan
'15

Onderscheidingen en cijfers 2014 op de nieuwjaarsreceptie vrijwillige brandweerkorps.

Zaterdagavond was het weer een gezellig samenzijn in de brandweerkazerne van Noordwijkerhout. Zoals het de laatste jaren gebruikelijk is, werd er bij de start van het nieuwe jaar even terug gekeken naar de activiteiten en opvallende zaken van het afgelopen jaar. Dat werd ook nu bij de aanvang...

van de receptie gedaan door mevr. Claudia Prins, plaatsvervangend clustercommandant van Hollands Midden en door Burgemeester Goedhart. Mevrouw Claudia Prins bracht de succesvolle 'cluster elf' vorming onder de aandacht. Van twee naar vijf kazernes uitbreiding had uiteraard ook een uitbreiding in de leiding tot gevolg.

Opvallend van korps Noordwijkerhout was de gemiddelde leeftijd. Het is de kazerne met de meeste 50 plussers. Zij noemde dat een goede ontwikkeling en het draagt enorm bij tot stabiliteit en goede sfeer in het korps. En…waarom stoppen als je je nog fit voelt? En de controle daarop blijft onverminderd de aandacht hebben bij Hollands Midden.

Dat de loze meldingen sterk zijn teruggedrongen was een zeer positief punt. In 2014 bleven de uitrukken onder de honderd. Ook burgemeester Goedhart kwam daarop terug en wist te melden dat de automatische meldingen slechts beperkt waren gebleven tot 42 keer.

Hij kwam ook terug op de bezuinigingen die helaas ook bij Hollands Midden noodzakelijk zijn, maar waarbij Noordwijkerhout redelijk de dans weet te ontspringen. Dat de Regio Autospuit zal gaan verdwijnen is geen onoverkomelijke zaak, immers, om twee auto’s voortdurend te bemannen zijn veel meer korpsleden nodig, en de grootte van dit korps is gericht op één autospuit.

Hij benadrukte nogmaals erg blij te zijn met deze gemotiveerde brandweergroep en reikte vervolgens aan diverse vrijwilligers onderscheidingen uit.

Ed van Bentem en Thea Commandeur kregen de medaille voor 10 jaar trouwe dienst, Francis de Koning was alweer 12 ½ jaar lid van het korps, Fred Uljee ontving de medaille voor 20 jaar en Wil van de Ploeg 30 jaar lid van Korps Noordwijkerhout.

Enkele cijfers over de uitruk 2014:
Kleine brand: 26x – Middelbrand: 1x -  Grote Brand: 2x – Hulpverlening: 21x – Automatische meldingen: 42x – Loos: 7x.

Foto's Cleem van Gool.