20
dec
'14

Afvalinzameling rondom de feestdagen en aanpassingen 2015.

De feestdagen naderen. We maken ons op voor kerstvreugde, kerstdiners, kerstbomen, voor oliebollen, knallende kurken en vuurwerk. In de feestmaand december treft Meerlanden speciale voorzorgsmaatregelen rond de afvalinzameling. Vuurwerkresten opruimen? Dat doen we samen...

Vuurwerk is leuk, maar geeft ook veel rommel op Nieuwjaarsdag. U kunt ons helpen door uw vuurwerkresten meteen op te ruimen en mee te geven met het restafval.

Prullenbakken en brengparkjes worden afgesloten
Om mogelijk brandgevaar door vuurwerk te voorkomen, sluiten wij rond de feestdagen alle prullenbakken en brengparkjes voor papier en textiel af en halen wij de containers voor plastic verpakkingsafval tijdelijk weg.

De glasbakken kunt u wel gebruiken. Wij stellen het op prijs wanneer u uw papier en ander afval bewaart tot begin januari. In de eerste week van 2015 worden alle containers weer geopend of teruggeplaatst.

Afvalkalender 2015
De meest actuele inzameldata vindt u op de digitale afvalkalender (http://afvalkalender.meerlanden.nl) en de Meerlandenapp. De App is te downloaden via de App store of Google Play. De afvalkalender verschijnt ook in de gemeentegids die begin 2015 verschijnt.

Vervangende inzameldagen Noordwijkerhout
Door de feestdagen kan het voorkomen dat wij uw rolcontainer op een andere dag legen dan u gewend bent. Raadpleeg de digitale afvalkalender (http://afvalkalender.meerlanden.nl) voor de vervangende inzameldagen.

Nieuwe inzameldagen voor de wijken "Victor" en "Zeeburg".
Met ingang van het nieuwe jaar legen wij de restafval- en GFT-containers in de wijk "Victor" (wijk 3a) op donderdag in plaats van vrijdag. De restafval- en GFT-containers in de wijk "Zeeburg" (wijk 2a) gaan wij dan op vrijdag legen in plaats van donderdag.

In de zomermaanden juni, juli en augustus halen wij het GFT elke week op: In de wijk "Victor" op donderdag in de even weken en in de wijk "Zeeburg" op dinsdag in de even weken.

Over Meerlanden
Meerlanden werkt samen met gemeenten en bewoners aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doet zij door uw buurt schoon, heel en veilig te houden. En door uw afval gescheiden in te zamelen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen.