Datum: 28-05-2023 - 03:59
23
dec
'14

1e kerstdag Herenzangkoor St. Caecilia in de Victorkerk en 2e kerstdag Shantykoor ’t Bollenhart in de Jozefkerk.

Op 1e Kerstdag zal om 10.00 uur het r.k. Herenzangkoor St. Caecilia de Eucharistieviering in de St. Victorkerk met feestelijk gezang opluisteren. De voorganger is Pastoor P. Owel en tijdens de viering zal het koor zowel Nederlands, Latijnse als Gregoriaanse kerstgezangen ten gehore brengen...

Het belooft een feestelijke viering te worden.

2e kerstdag Shantykoor ’t Bollenhart in de Jozefkerk.

Tijdens de kerstviering in de St. Jozefkerk op tweede kerstdag zal shantykoor ’t Bollenhart traditiegetrouw weer zingen. Traditie getrouw want het is al weer de 12e keer dat Pastoor Goumans kan rekenen op de stoere zeebonken van het koor. Ooit is deze traditie gestart met de Pierus Brothers en later is dit door het shantykoor overgenomen.

Deze viering geniet zoveel bekendheid dat van heinde en ver fans van het koor naar deze kerkdienst komen. Mensen die het koor alleen kennen van de kerkdienst maar er zijn ook fans bij die het koor overal volgen, waar dan ook in het land.

Deze mensen weten vroegtijdig alle optredens van het koor omdat ze vriend van ’t Bollenhart zijn. En vrienden worden van alle optredens tijdig geïnformeerd. 2e kerstdag dus voor de 12e keer in de Sint Jozefkerk en dat is de zoveelste mijlpaal van het koor in dit kalenderjaar.

De eucharistie viering begint om 10 uur in de St. Jozefkerk. Als u aanwezig wilt zijn bij deze viering adviseren wij u om op tijd in de kerk aanwezig te zijn. De ervaring leert dat de kerk al heel vroeg behoorlijk vol zit. Parkeerplaats is er voldoende beschikbaar op de Brink.

1e kerstdag herenzangkoor St. Caecilia in de Victorkerk.

2e kerstdag Shantykoor ’t Bollenhart in de St. Jozefkerk.