Datum: 14-07-2020 - 17:49
06
dec
'14

Nieuwe voorzitter voor Tennisvereniging De Boekhorst.

De huidige voorzitter Rob van Nes van de Tennisvereniging De Boekhorst heeft aangegeven te gaan stoppen met zijn bestuursfunctie bij deze grote vereniging van Noordwijkerhout. Niet omdat hij het niet leuk meer vindt, integendeel het deel uitmaken van een bestuur zoals ze...

bij de Boekhorst hebben is voor hem een voorrecht. Maar hij heeft ook gemerkt dat hij vooral in het afgelopen jaar veel te weinig op de club is geweest en zelfs veel bestuursvergaderingen helaas heeft moeten missen. Voor 2015 gaf Rob aan nog meer op reis te zijn dan tot nu toe het geval is.

Volgens Rob verdient de club een voorzitter die dichterbij met de dagelijkse gang van zaken bezig kan zijn. Gelukkig heeft iemand zich beschikbaar gesteld om het presidium van deze vereniging op zich te nemen. De nieuwe voorzitter Ben Geerlings en Rob zullen tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 5 februari van stoel gaan wisselen en de voorzittershamer overgeven.

Foto BON.
Voorzitter Rob van Nes neemt afscheid.