02
dec
'14

Gemeente Noordwijkerhout niet benaderd door COA (Centraal Orgaan Asielzoekers).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout verklaren dat het college niet door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) benaderd is voor de opvang van asielzoekers in Noordwijkerhout of in De Zilk. Ook heeft het college geen plannen om het COA...

hiervoor te benaderen en zijn er bij het college geen concrete plannen van particulieren bekend.

Waarom deze verklaring?
Het college heeft in zijn vergadering van 2 december 2014 besloten deze verklaring te geven naar aanleiding van berichten in de media en m.n. op Blik Op Noordwijkerhout (via lezers schrijven) over de zoektocht naar opvanglocaties door het COA.