Datum: 17-10-2021 - 01:41
19
nov
'14

NOV introduceert calamiteitenkaart voor ondernemers.

Maandagavond werd de jaarlijkse ledenvergadering van de NOV gehouden. De vergadering was dit keer in de nieuwe zaal van ’t Wapen van Noordwijkerhout. Deze avond werden de diverse zaken besproken over het buitengebied, de Bollenstreek in het algemeen en het centrum van Noordwijkerhout...

De Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (NOV) is een actieve vereniging met een groep ondernemers die zich, buiten de taken van het bestuur, elk jaar weer inzet om een mooi evenementenprogramma neer te zetten.

De evenementen van het afgelopen- en komende jaar werden besproken. De evenementencommissie organiseert al deze evenementen en de planning daarvan. En gisteren werd het programma voorgelegd aan de leden. Het afgelopen voorjaars- en zomerprogramma was weer een groot succes.

Ook werden de december evenementen besproken, zoals de zeer succesvolle intocht van Sinterklaas het afgelopen weekend en het aanstaande kerstweekend met de alom bekende lichtjesavond en de kerstkoopzondag met een bezoek van de Kerstman.

De evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de NOV, maar de Vereniging besprak ook de onderwerpen waar het bestuur verder mee bezig is.

De reguliere afspraken met de Gemeente, de gespreksonderwerpen van de VBN, de samenwerking van de NOV met de diverse ondernemersverenigingen in de Bollenstreek en de vernieuwde samenwerking van de NOV, met de politie, brandweer en gemeente, waaronder de BOA’S. Deze samenwerking is ontstaan door de totstandkoming van het KVO dit jaar.

De projectgroep, waaronder Politie, Brandweer, gemeente, het KVO en NOV komen op regelmatige basis bij elkaar om de voortgang te bespreken van de afspraken die zij met elkaar gemaakt hebben binnen dit keurmerk Veilig Ondernemen.

De Brandweer, de heer Herbert Willemse, gaf een presentatie over de brandweer met het doel de ondernemers meer bewust te maken van de gevaren van brand en de preventieve maatregelen die je als ondernemer zelf kunt nemen om dit te voorkomen.

Ook werd de taak van de brandweer uitgelegd en wat zij zoal kunnen betekenen voor de ondernemer. Middels een filmpje van een brand bij een ondernemer in Leeuwarden werd duidelijk gemaakt hoe groot een, in beginsel, klein brandje uit kan pakken.

Na de brandweer was de politie, in de persoon van wijkagent Hotze Scheeringa, aan de beurt voor een presentatie. Buiten de uitleg van de structuur van het huidige politieapparaat en de samenwerking met de BOA’s, werden ook de diverse problemen in het centrum besproken en wat de ondernemer, samen met de Wijkagent, hieraan kan doen en vooral hoe de ondernemer aangifte kan doen en wanneer.

Volgens de wijkagent blijkt dat er niet altijd aangifte of melding gedaan wordt van een misdrijf, omdat de ondernemer niet goed weet hoe hij e.e.a. aan moet pakken. Ook kwam de nieuwe BOA, de heer Cor Haverkamp, zich voorstellen. In het verleden is er wat onvrede geweest bij de ondernemers over de houding van de BOA’s, die destijds in het centrum actief waren, naar de klanten toe.

Gisteren heeft de heer Haverkamp, samen met de heer Marcel Luijnenberg van de gemeente Noordwijkerhout, duidelijk gemaakt wat zijn taak is, hoe hij deze vervult en op welke manier.

Calamiteitenkaart ondernemers Noordwijkerhout:
Naar aanleiding van de gesprekken in de projectgroep KVO en ondersteund door beide presentaties van brandweer en politie, werd er een calamiteitenkaart ontwikkeld voor Noordwijkerhout, hoe om te gaan bij een calamiteit.

Hierop staan zaken vermeld over hoe te handelen bij een ongeval, wanneer 112 te bellen en waar de AED’s in dorp hangen. Op de achterkant staat aangegeven waar de brandkranen zich bevinden en tevens is er een mogelijkheid om de telefoonnummers van de buren te noteren.

Iedere ondernemer in het centrum ontvangt een calamiteitenkaart en het eerste exemplaar werd gisteren overhandigd aan de eigenaar van de locatie, Monique Verdegaal. Na een geslaagde vergadering werd er afgesloten met een drankje en een hapje

Op de eerste foto (BON redactie) vlnr:
Hotze Scheringa (politie), Franka vd Poel (NOV), Monique Verdegaal ('t Wapen), Herbert Willemse (brandweer), Cor Haverkamp (BOA).