Datum: 17-10-2021 - 02:24
18
nov
'14

Gezamenlijk concert de Harpe Davids en Koor Manna.

Wat ontzettend leuk als een jubilerende muziekvereniging je vraagt om als eerste de concertenreeks van de vereniging in het jubileumjaar te openen! Manna kreeg deze uitnodiging van de Harpe Davids, de muziekvereniging, die zoals iedereen weet, dit jaar haar 100-jarig bestaan mag vieren...

Zondag 23 november openen zij de reeks concerten met een eerste concert in de St. Victorkerk. Het koor Manna van de Victor zal hier het zanggedeelte verzorgen.

Manna is het middenkoor dat haar start kent in januari 1985. Na een splitsing van het 100 leden tellende jongerenkoor destijds, ging Manna onder leiding van Marie-Anne Op den Kelder met veel enthousiasme een eigen weg. Vele mooie en fijne vieringen en uitvoeringen, zijn sindsdien gerealiseerd.

Het elan van het koor hield het ledental door alle jaren heen zeer standvastig. In januari van het komende jaar viert Manna haar 30 jarig bestaan. In de viering van zondag 25 januari 2015 zal hier aandacht aan worden besteed. Deze datum is tevens het moment van afscheid van de dirigente door al deze 30 jaren heen.

Marie-Anne legt dan het dirigentstokje neer en kan zij dit hopelijk overdragen aan een opvolger. Maar in het concert met de Harpe Davids staat Manna nog zoals Manna gezien en gekend is en gezamenlijk is een mooi programma opgesteld, waarbij de zowel de Harpe Davids, als Manna een eigen aandeel zal hebben, maar uiteraard ook samen voor het voetlicht zullen treden.

Het concert dat licht liturgisch getint is kent diverse verrassende nummers, als ‘de Zee’, de ‘Exodus Song’ en ‘I will follow Him’. Samen hopen zij een prachtig concert neer te zetten.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u wel genieten van een fijn muzikaal moment op de zondagmiddag, voelt u zich dan van harte welkom in de Victorkerk, a.s. zondagmiddag 23 november. Aanvang van het concert om 14.00 uur. De toegang is gratis.