Datum: 30-09-2020 - 12:10
17
nov
'14

Vormsel 2014 Sint Jozefkerk en Sint Victorkerk.

De afgelopen zaterdagavonden werden in totaal 28 jongens en meisjes gevormd in de Sint Jozef en Sint Victorkerk. In beide vieringen was de vormheer Vicaris A. v.d. Helm van het Bisdom Rotterdam. In zijn woord gaf hij aan dat je het geloof kunt zien als 'ingrediënt' van het leven...

iedereen kan daar eigen invulling aan geven. In de mooie missen lieten de vormelingen hun doopkaars opnieuw branden, deze komen zo met elk sacrament naar voren. Daarnaast werd aan het eind van de mis het licht gedimd en kwamen de vormelingen met fakkels naar het altaar. Mooie avonden om op terug te kijken!

Foto's PR.