Datum: 25-01-2022 - 15:12
14
nov
'14

Gemeente Noordwijkerhout: in memoriam Cor van der Klaauw.

Op 10 november kwam het bericht naar buiten van het overlijden van de heer C.M. van der Klaauw. In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 13 november herdacht burgemeester Goedhart met een toespraak, oud wethouder en ereburger Cornelis Marcelus van der Klaauw...

In memoriam Cor van der Klaauw.

Op maandag 10 november 2014 is in de leeftijd van 85 jaar overleden onze oud wethouder en ereburger Cornelis Marcelus van der Klaauw, Cor van der Klaauw, in het dorp Cor Klaauw. De heer Van der Klaauw werd op 18 december 1973 lid van de gemeenteraad voor de Christelijke Partij Gemeentebelangen (C.P.G.).

Hij was manager bij IBM en in het dorp al bestuurlijk actief: vanaf juni 1971 bestuurslid en per augustus 1972 penningmeester van de Oranjevereniging en vanaf 1963 bestuurslid van VVSB. In april 1976 werd hij benoemd tot tijdelijk wethouder in verband met ziekte van wethouder Koelewijn.

In september 1978 werd hij benoemd tot wethouder voor het CDA. Hij trad toen af als bestuurslid van VVSB en werd daarvan erelid. De andere wethouder die benoemd werd was de heer Petrus Cornelis Heemskerk (VVD).

Portefeuille de heer Van der Klaauw: maatschappelijke zorg, volksgezondheid, vorming, sport en cultuur, recreatie en toerisme, zwembad, woonruimteverdeling.

Burgemeester was in die tijd de heer Bosma. In maart 1980 werden de portefeuilles herverdeeld in verband met de komst van een nieuwe burgemeester, de heer Winkel. De heer Van der Klaauw kreeg er onderwijs bij. Beide wethouders werden in september 1982 en in april 1986 herbenoemd. De portefeuilles bleven dezelfde.

In 1990 kwam er een derde wethouder bij, de heer Van Duin. Portefeuille de heer Van der Klaauw: Intergemeentelijke samenwerking in S.D.B.-verband, algemeen maatschappelijk werk, volksgezondheid, bejaardenbeleid, vorming, sport, recreatie, cultuur, emancipatie, toerisme, complex De Schelft, onderwijs, woonruimteverdeling en  woonwagenzaken.

De heer Van der Klaauw was t/m maart 1994 wethouder van onze gemeente. Hij is ruim twintig jaar politiek actief geweest. Bij koninklijk besluit van 21 maart 1994 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving het versiersel bij zijn afscheid op 29 maart 1994. In september 1996 besloot de gemeenteraad hem voor zijn grote verdiensten de ‘erepenning der gemeente Noordwijkerhout’ toe te kennen.

Binnen de gemeente wordt de heer Van der Klaauw herinnerd als een aimabel bestuurder. Je kon geen ruzie met hem krijgen. Hij ging voor de bewoners. Hij had, vond hij, de mooiste portefeuilles, omdat,  zo zei hij in het Leidsch Dagblad, “je zo ontzettend veel met mensen te maken krijgt.” Hij deed het niet voor het geld. “Als je dit voor het geld doet, houd je het niet vol. Man dit is zo’n prachtige job. Ik snap er helemaal niets van dat er altijd zo weinig animo voor is".

”Vermaard was zijn spreekuur huisvesting dat hij wekelijks hield en dat altijd vol zat. Een middag lang ontving hij inwoners om met hen hun woningnood te bespreken. Velen heeft hij aangehoord en waar mogelijk geholpen.

Binnen het College heeft de heer Van der Klaauw met wethouder Heemskerk tot diens aftreden in oktober 1993, 15 jaar lang, een legendarisch geworden bestuurlijke tandem gevormd. Zij waren beide echte Noordwijkerhouters, klasgenoten op de lagere school. Van der Klaauw deed de zachte kant, Heemskerk de harde. Helemaal zacht was hij niet, want als sportwethouder heeft hij de Schelft gerealiseerd.

De heer Van der Klaauw was onvermoeibaar in het vergaderen. “Het wordt vanzelf twaalf uur, was een gevleugelde uitspraak van hem.” Hij nam alle tijd.  Als de raadsleden na twaalf uur tekenen van vermoeidheid begonnen te tonen, was hij nog fit genoeg om de door hem voorgelegde besluiten binnen te halen.

Na zijn aftreden is hij altijd in contact gebleven met het gemeentehuis. Hij bezocht de burgemeester en de wethouders of zij hem. Hij attendeerde op dingen of vertelde hoe het vroeger ging. Dat is tot op het laatst zo gebleven. De secretaris en de griffier heeft hij zo de laatste weken nog gesproken.

Namens de Gemeente Noordwijkerhout burgemeester Goedhart.