Datum: 03-08-2020 - 20:12
14
nov
'14

Meerderheid gemeenteraad kiest nu voor 700 woningen op Bavoterrein.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 november is de begroting behandeld voor 2015. Veel onderwerpen waren in de commissies al uitgebreid behandeld. NZLokaal diende nog wel een motie in over het Bavoterrein, in de begroting staat dat er de komende jaren...

voorzichtig gebouwd zou gaan worden. NZLokaal zag graag dat er door het college een pas op plaats werd gemaakt en dat er met de uitvoering gewacht werd op de uitkomsten van de woonvisie.

Tevens gaf NZLokaal hierbij aan dat men, zoals al eerder verwoord, de komende jaren het terrein niet volgebouwd wil zien worden en dat het groen de overhand krijgt in die omgeving.

 

In het begin van het jaar werd er al door de raad een besluit genomen dat er waarschijnlijk maximaal 700 woningen nodig zijn om alle plannen (zoals een randweg) te kunnen realiseren. In die tijd waren de toenmalige CDA vertegenwoordigers tegen de komst van 700 huizen en was een maximum van 450 voor de partij aanvaardbaar.

Met nieuwe raadsleden en een CDA-wethouder aan het roer is men van gedachte veranderd en ziet men in dat als alle plannen, met de aanleg van een randweg, maar ook het Pesthuis, Engelse Tuin en de Dierenhoeve wil behouden, dat er gewoon meer woningen gebouwd moeten worden om alle plannen financieel ten uit voer te kunnen brengen.

Wethouder De Jong gaf in antwoord ook aan dat de druk op de woningmarkt de komende jaren in deze streek nog zeker wel zal aanhouden en dat men dus nog genoeg extra woningen nodig heeft.

Eerder werd al aangehaald dat het volbouwen met 700 woningen op het terrein niet zo vol is als dat men denkt, het worden dan 23 woningen per ha., ter illustratie de wijk Mossenest II kent een dichtheid van 28 woningen per ha.

Alle partijen behalve NZLokaal vonden dat een genomen besluit van in het begin van het jaar niet meer terug gedraaid kon worden, alleen is sinds gisteravond ook het CDA om.