05
nov
'14

Sloop van het laatste muurtje Ireneschool.

Twee weken geleden is men gestart met de sloop van de Ireneschool en vanochtend is het laatste muurtje van het schoolgebouw tegen de vlakte gegaan. Nadat alle sloopresten verwijderd zijn zal de grond een tijdelijke herinrichting krijgen. Het de bedoeling dat er over 1 1/2 tot 2 jaar...

(woningbouw) plannen zijn ontwikkeld voor de betreffende gronden die eigendom zijn van de gemeente. Binnenkort zal ook de sloop gaan beginnen van het gebouw van de voormalige peuteropvang De Schapendel bij Duin en Dal (zie laatste foto PR).

Foto's sloop laatste muurtje BON.