Datum: 28-11-2022 - 16:14
03
nov
'14

15 november intocht Sinterklaas in Noordwijkerhout.

Op 15 november zal Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek brengen aan Noordwijkerhout. Rond 13.30 uur zal hij weer afmeren aan de oude haven achter de Schelft. Na een korte toer door Noordwijkerhout zal hij om 14.15 uur ontvangen worden door de burgemeester...

op het bordes van het gemeente huis. Daarna zal Sint tot aan de Witte Kerk in de koets plaatsnemen om daarna lopend door het centrum te gaan waar hij alle kinderen persoonlijk zal begroeten.

De Sint doet graag een oproep aan alle ouders en kinderen om vooral mee te doen met de spelletjes in het dorp. Het wordt een gezellige boel en de kinderen kunnen kennis maken met misschien voor hun wel nieuwe sporten. Zo zullen de kinderen kunnen kennismaken met basketbal, handbal, gymnastiek, streetdance, zwemmen, tennis en misschien zelfs met nog meer sporten.

 

Een uitgelezen mogelijkheid want ook de Pieten zullen aan deze spel onderdelen meedoen. Misschien zal zelfs de Sint ondanks zijn hoge leeftijd wel even mee doen. Zo zagen we hem vorig jaar een balletje slaan en dansen met de dansgroep van Nispen.

De verenigingen zullen in het dorp staan van 13.30 tot 16.00 uur. Wanneer kinderen klaar zijn met hun spel onderdelen kunnen zij hun sportdiploma ophalen bij het Pietenhuis.

NOV - De Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging.

Foto BON.