31
okt
'14

Politiek onderzoekt mogelijkheid instellen vuurwerkvrije zones met oud en nieuw.

In de commissievergadering van BAM van afgelopen donderdag is het onderwerp met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en de daarmee gepaard gaande overlast tijdens oud en nieuw aan bod gekomen. Afgelopen januari werd er al bij de evaluatie (klik hier) de suggestie...

gedaan, om de mogelijkheid te onderzoeken om op verschillende plekken in het dorp een vuurwerkvrije zone in te stellen. Hiermee zou de overlast en de schade aan bv straatmeubilair, die zich ieder jaar helaas weer voordoet beperkt kunnen worden.

Ook elders in het land zal deze discussie wel weer gevoerd gaan worden, de landelijke politiek heeft ook al zijn maatregelen genomen. Vanaf dit jaar mag er overal pas vuurwerk afgestoken worden op oudejaarsdag na 18.00 uur en tot 02.00 uur in de nacht na de jaarwisseling.

De meeste politieke partijen zien wel wat in het instellen van vuurwerkvrije zones zoals in het centrum bij winkelend publiek of bij Munnekeweij of Puyckendam waar de bewoners volgens de partijen vaak overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk.

Volgens de burgemeester is voor het centrum dat niet echt nodig, omdat de meeste winkels waarschijnlijk voor 18.00 uur gaan sluiten. En voor 18.00 uur mag er dit jaar niet meer afgestoken worden, de politie en de BOA's zullen daar op de dezelfde wijze en met dezelfde capaciteit als vorig jaar op toezien.

Na aandringen van verschillende commissieleden gaat de burgemeester bekijken of het haalbaar en nodig is om een vuurwerkvrije zone in te stellen, want als je een zone instelt moet je het ook wel kunnen handhaven. En de vraag is of daar op oudejaarsavond wel capaciteit voor is.

Bovendien is het maar de vraag of de omwonenden in de straten rondom bv Munnekeweij zich niet belemmerd gaan voelen dat zij tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken.

De burgemeester ziet wel bij het instellen van een zone dat daar een preventieve werking van uit zal gaan, hiermee kan de gemeente laten zien dat er ook mensen zijn die overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk.

VVDer Bilars gaf aan dat het misschien verstandig was om eens bij Munnekeweij te gaan vragen of men daar überhaupt grote overlast ervaart van het afsteken van het vuurwerk. Dat vond de burgemeester een goede suggestie en gaf aan dat hij er later bij de commissieleden nog op terug zal komen met de uitkomsten van het onderzoek.