Datum: 17-05-2022 - 18:48
30
okt
'14

Plaatsing van depotdogbakken op Bavoterrein.

Op zaterdag 11 oktober is er na een oproep van Linda Eleveld een opruimactie geweest om het Bavoterrein te ontdoen van allerlei zwerfvuil. Verschillende vrijwilligers hebben toen flink wat rommel verzameld en het terrein weer eens een wat beter aanzien gegeven. In de commissievergadering van...

Ruimte en Wonen van woensdagavond vroeg mevrouw van der Vossen van NZLokaal zich af of er op het terrein depodogbakken geplaatst kunnen worden. Mensen die hun hond daar uitlaten nemen keurig een zakje mee om de hondenpoep op te ruimen, maar kunnen deze vervolgens nergens kwijt en dan verdwijnen ze veelal in de bosjes zoals bij de opruimactie bleek.

Wethouder Knapp wilde daar graag aan meewerken al gaf hij wel aan dat het een particulier terrein is. Maar omdat veel Noordwijkerhouters gebruik maken van het terrein als hondenuitlaatplaats, gaat de wethouder in overleg met de eigenaren van het terrein om aantal depodogbakken te mogen plaatsen. Hiermee hoopt men het probleem van de hondenpoepzakjes te kunnen tackelen.